Veiligheidsbeleid SV Kampong Tennis 21 februari 2019

In de Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2019 is het Veiligheidsbeleid vastgesteld met 9 te nemen stappen.

Startpunt is de verklaring waarin SV Kampong Tennis stelt: "SV Kampong Tennis wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan tennissen. Daar moeten we samen aan werken!". De complete tekst van het Veiligheidsbeleid is hieronder opgenomen als pdf.

Daarna is een vertrouwenscontactpersoon aangewezen (vp@kampongtennis.nl), is het Tuchtreglement vastgesteld en is een Tuchtcommissie ingesteld.

Ook is in Het Huishoudelijk Reglement van SV Kampong de paragraaf Veiligheid opgenomen. VOG verklaringen van trainers en vrijwilligers voor wie dat relevant is zijn binnen.

Lees meer

Gedragscode Fairplay in Tennis

Bij veiligheidsbeleid en tuchtreglement hoort een gedragscode. Welke gedrag verwachten we van elkaar zodat we inderdaad samen tot een veilig klimaat op onze tennisvereniging kunnen komen.

Hieronder tref je in pdf de Gedragscode Fairplay in tennis. Deze code is opgesteld  door de KNLTB en SV Kampong Tennis volgt die, zoals vastgesteld in de ALV van 11 november 2020.

Lees meer

Veiligheidsbeleid SV Kampong Tennis

In de Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2019 is het Veiligheidsbeleid van SV Kampong Tennis vastgesteld. Het Veiligheidsbeleid gaat over de uitspraak dat SV Kampong een veilige vereniging wil zijn voor iedereen. Dat betekent dat er regels moeten zijn en dat bij wangedrag mensen dat zonder complicaties kunnen melden. Om de mensen die iets willen melden bij te staan is de Vertrouwenspersoon SV Kampong Tennis ingesteld en op 21 februari 2019 benoemt. Onze Vertrouwenspersoon is Wendy Huisman. Zij is bereikbaar via de e-mail vp@kampongtennis.nl.

SV Kampong Tennis spreekt zich met deze verklaring uit over veiligheid op de vereniging:

SV Kampong Tennis wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan tennissen. Daar moeten we samen aan werken!

De SV Kampong Tennis Vertrouwenscontactpersoon helpt daarbij. Zij is een centraal aanspreekpunt waar je –eventueel anoniem terecht kunt met vragen die je niet makkelijk stelt, of waarvan je misschien bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. De vertrouwenspersoon is er voor trainers, ouders, begeleiders en jeugdleden en seniorleden.

SV Kampong Tennis wil het volgende daarmee mogelijk maken: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, deze niet verergert en herhaling voorkomen kan worden. De vertrouwenspersoon is per mail bereikbaar op vp@kampongtennis.nl

Het Veiligheidbeleid en het Tuchtreglement zijn hieronder opgenomen als pdf's.

 

 

Lees meer