Veiligheidsbeleid SV Kampong Tennis 21 februari 2019

In de Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2019 is het Veiligheidsbeleid vastgesteld met 9 te nemen stappen.

Startpunt is de verklaring waarin SV Kampong Tennis stelt: "SV Kampong Tennis wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan tennissen. Daar moeten we samen aan werken!". De complete tekst van het Veiligheidsbeleid is hieronder opgenomen als pdf.

Daarna is een vertrouwenscontactpersoon aangewezen (vp@kampongtennis.nl), is het Tuchtreglement vastgesteld en is een Tuchtcommissie ingesteld.

Ook is in Het Huishoudelijk Reglement van SV Kampong de paragraaf Veiligheid opgenomen. VOG verklaringen van trainers en vrijwilligers voor wie dat relevant is zijn binnen.

Lees meer

Gedragscode Fairplay in Tennis

Bij veiligheidsbeleid en tuchtreglement hoort een gedragscode. Welke gedrag verwachten we van elkaar zodat we inderdaad samen tot een veilig klimaat op onze tennisvereniging kunnen komen.

Hieronder tref je in pdf de Gedragscode Fairplay in tennis. Deze code is opgesteld  door de KNLTB en SV Kampong Tennis volgt die, zoals vastgesteld in de ALV van 11 november 2020.

Lees meer