Training, Tennislessen

 De tennistraining op SV Kampong Tennis wordt gecoördineerd door TBL, onder leiding van Ron van der Kroon. Trainingen zijn alleen mogelijk voor leden van SV Kampong Tennis. 

Ben je nog geen lid van Kampong Tennis, dan dien je je eerst aan te melden middels dit aanmeldingsformulier.

Vrijwel alle jeugdleden en veel seniorleden volgen de zeer gewaardeerde tennisles bij Kampong Tennis. In totaal ongeveer 400 leden. Dat is meer dan de helft van het totaal aantal leden. Kampong Tennis heeft voor de lessen reeds lange tijd een overeenkomst met TBL van Ron van der Kroon. 

Voor meer informatie over de lessen kunt u terecht bij Ron van der Kroon: via 06 54258639 of e-mail: ron.vdkroon@gmail.com of via www.tbltennis.nl

Algemene bepalingen en aanmelden

De tennisles gaat altijd door tenzij de docent anders beslist. Absentie is voor eigen rekening. Invullen en ondertekenen van de inschrijfstrook wil zeggen dat je op de hoogte bent en akkoord gaat met bovenstaande informatie, en dat je instaat voor de financiële consequenties.

De inschrijfstrook is onderaan op deze pagina te vinden. Graag deze strook selecteren voor het deel dat voor jou relevant is (junior of senior), vervolgens plakken in een word document, gegevens invullen en per e-mail versturen naar ron.vdkroon@gmail.com.

 Jaarlijks 3 cursussen

Jaarlijks worden drie cursussen gegeven: van april t/m juli, van augustus t/m november en van december t/m maart het jaar daaropvolgend. Elke cursus bestaat uit 14 lessen, waarvoor 15 weken worden gereserveerd. Dit betekent dat er maximaal één inhaalles wordt gegeven. Een voorbeeld: in week 3 en week 12 van de cursus kan er geen tennisles worden gegeven vanwege de weersomstandigheden, week 15 wordt nu gebruikt om lesweek 3 in te halen, lesweek 12 wordt dus niet ingehaald en is zodoende voor rekening van degenen die tennisles volgen.

Tennisles voor junioren

TBL streeft ernaar 8 tot 12 kinderen in één groep te plaatsen, kijkend naar niveau, leeftijd en beschikbaarheid.

·       Kosten voor junioren vanaf 1 augustus 2022

1 tennisles heeft de duur van 50 minuten

In een groep tot en met 8 kinderen bedraagt de prijs per tennisles € 7,50 euro per kind.

In een groep van 9 tot en met 10 bedraagt de prijs per tennisles 7,00 euro.

In een groep van 11 kinderen en meer bedraagt de prijs per tennisles 6,50 euro.

Als het kind is ingedeeld in een groep van 8 personen zal dit per cursus (van 14 lessen) een bedrag zijn van 105,00 euro (7,50 euro * 14 lessen). De rekening wordt door TBL in de tweede lesweek verstuurd.

Bij groepen die 1 uur les hebben, wordt dit vaste bedrag gedeeld door 5 en vervolgens vermenigvuldigd met 6.

·       Bepalingen voor junioren

Bij deelname aan deze cursus krijgen kinderen 1 tennisles in de week. Als een kind besluit te stoppen met tennisles, moeten ouders dit minimaal 1 maand voor aanvang van een nieuwe cursus schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de docent. Op deze manier kan de docent tijdig reageren op de mutatie die gaat plaatsvinden. Als de docent niets verneemt van de ouders, gaat de docent er vanuit dat het kind wil doorgaan met de volgende cursus.

·       Mogelijkheden tennislessen voor junioren

Maandag        15.00 - 18.00
Dinsdag          15.00 - 18.00
Woensdag       15.00 - 18.00
Donderdag      15.00 - 18.00
Vrijdag            15.00 - 18.00

 

Tennisles voor senioren

Groepen voor senioren bestaan doorgaans uit 4, 8 of 12 personen.

·       Kosten voor senioren vanaf 1 augustus 2022

1 tennisles heeft de duur van 50 minuten.

Het uurtarief voor de lessen (van 1 tot en met 8 personen) bedraagt 60 euro. Uitkomend in een groep van 8 zijn de kosten per tennisles 60,00 euro gedeeld door 8 personen = 7,50 euro.

Het uurtarief voor de lessen van 9 tot en met 10 personen bedraagt 65 euro. Uitkomend in een groep van 10 zijn de kosten per tennisles dus 65 euro gedeeld door 10 personen = 6,50 euro.

Het uurtarief voor de lessen van 11 personen en meer bedraagt 70 euro. Uitkomend in een groep van 12 zijn de kosten per tennisles dus 70 euro gedeeld door 12 personen = 5,83 euro.

Bij groepen die 1 uur les hebben, wordt dit tarief gedeeld door 5 en vervolgens vermenigvuldigd met 6.

Dit tarief bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal cursuslessen. Dit bedrag wordt vervolgens gedeeld door het aantal personen waaruit de lesgroep bestaat. Dit bedrag wordt in rekening gebracht.

De kosten die in rekening worden gebracht zijn afhankelijk van de groepsgrootte.

·       Mogelijkheden tennislessen voor senioren

Maandag        09.00 - 14.00 en 19.00 - 23.00
Dinsdag         09.00 - 14.00 en 18.00 - 23.00
Woensdag      09.00 - 14.00 en 19.00 - 23.00
Donderdag      09.00 - 14.00 en 19.00 - 23.00
Vrijdag            08.30 - 14.00 en 19.45 - 23.00

Zaterdag         09.00 - 14.00

Middagen zijn eventueel ook mogelijk (afhankelijk van de beschikbaarheid van de docenten).

 

 

 

 

 

Inschrijfformulier tennisles junioren /senioren cursus

cursus 1 (april – juli) 20...

cursus 2 (augustus – december) 20...

cursus 3 (december – april) 20....

Naam: ........................................................

Voornaam: ....................................................

Adres: .......................................................

Postcode: ....................................................

Woonplaats: ..................................................

Tel.privé: ...................................................

Tel.mob.: ....................................................

E-mail: .......................................................

Geb.datum: ...................................................

Hij/zij tennist ... jaar en heeft ... jaar les gehad.


Beschikbaar:
Maandag van ...:... tot ...:...

Dinsdag van ...:... tot ...:...

Woensdag van ...:... tot ...:...

Donderdag van ...:... tot ...:...

Vrijdag van ...:... tot ...:...

Zaterdag van ...:... tot ...:...


Datum: .......................................................


S.v.p.  e-mailen naar: Ron.vdkroon@gmail.com