Tennislessen

Trainer Ron van der Kroon met prijswinner Uros

De tennistraining op SV Kampong Tennis wordt gecoördineerd door TBL, onder leiding van Ron van der Kroon. Trainingen zijn alleen mogelijk voor leden van SV Kampong Tennis.

Ben je nog geen lid van Kampong Tennis, dan dien je je eerst aan te melden middels dit aanmeldingsformulier.

Vrijwel alle jeugdleden en veel seniorleden volgen de zeer gewaardeerde tennisles bij Kampong Tennis. In totaal ongeveer 250 leden. Dat is de helft van het totaal aantal leden. Kampong Tennis heeft voor de lessen reeds lange tijd een overeenkomst met TBL van Ron van der Kroon.

Voor meer informatie over de lessen kunt u terecht bij Ron van der Kroon: via 0654258639 of e-mail: ron.vdkroon@gmail.com of  via www.tbltennis.nl

 Algemene bepalingen en aanmelden

De tennisles gaat altijd door tenzij de docent anders beslist. Absentie is voor eigen rekening. Invullen en ondertekenen van de inschrijfstrook  wil zeggen dat je op de hoogte bent en akkoord gaat met bovenstaande informatie, en dat je instaat voor de financiële consequenties. In de week voor aanvang van de cursus worden lestijd en lesdag telefonisch doorgegeven.

De inschrijfstrook is onderaan te vinden. Deze strook selecteren en plakken in een word document en vervolgens per email versturen naar ron.vdkroon@gmail.com.

 Jaarlijks 3 cursussen

Jaarlijks worden drie cursussen gegeven: van april t/m juli, van augustus t/m november en van december t/m maart het jaar daarop volgend. Elke cursus bestaat uit 14 lessen, waarvoor 15 weken worden gereserveerd. Dit betekent dat er maximaal één inhaalles wordt gegeven. Een voorbeeld: in week 3 en week 12 van de cursus kan er geen tennisles worden gegeven vanwege de weersomstandigheden, week 15 wordt nu gebruikt om lesweek 3 in te halen, lesweek 12 wordt dus niet ingehaald en is zodoende voor rekening van degenen die tennisles volgen.

Tennisles voor junioren

TBL streeft ernaar 8 tot 12 kinderen in één groep te plaatsen, kijkend naar niveau, leeftijd en beschikbaarheid.

·       Kosten voor junioren

De prijs per tennisles bedraagt € 6,88 per kind dat lid is van de SV Kampong tennis. Kinderen krijgen per tennisles € 1,00 subsidie van de vereniging.

Dat wil zeggen dat de docent € 5,88 per tennisles per kind in rekening brengt aan de ouders. Per cursus zal dit een bedrag zijn van € 82,25 De rekeningen worden in de tweede lesweek verstuurd. 

·       Bepalingen voor junioren

Bij deelname aan deze cursus krijgen kinderen 1 tennisles in de week. Als een kind besluit te stoppen met tennisles, moeten ouders dit minimaal 1 maand voor aanvang van een nieuwe cursus schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de docent. Op deze manier kan de docent tijdig reageren op de mutatie die gaat plaatsvinden. Als de docent niets verneemt van de ouders, gaat de docent er vanuit dat het kind wil doorgaan met de volgende cursus.

Tennisles voor senioren

Groepen voor senioren bestaan doorgaans uit 4, 8 of 12 personen.

·       Kosten voor senioren

Vanaf 1 april 2018 is het uur tarief voor de lessen 55 euro. De kosten die in rekening worden gebracht zijn afhankelijk van de groepsgrootte en de lesduur. Dit is als volgt te berekenen: € 55,00 x (maal) het aantal lessen in de cursus : (gedeeld door) het aantal personen in de groep.

·       Mogelijkheden tennislessen voor senioren

Maandag       19.00 - 23.00
Dinsdag         18.00 - 23.00
Woensdag      19.00 - 23.00
Donderdag     19.00 - 23.00
Vrijdag           08.30 - 12.30
Vrijdag           19.45 - 21.45

Zaterdag         09.00 - 14.00

Andere ochtenden zijn eventueel ook mogelijk (afhankelijk van de beschikbaarheid van de docenten).

 

 

 

 

Inschrijfformulier tennisles junior cursus

cursus 1 (april – juli) 20...

cursus 2 (augustus – december) 20...

cursus 3 (december – april) 20....

Naam: ........................................................

Voornaam: ....................................................

Adres: .......................................................

Postcode: ....................................................

Woonplaats: ..................................................

Tel.privé: ...................................................

Tel.mob.: ....................................................

Email: .......................................................

Geb.datum: ...................................................

Hij/zij tennist ... jaar en heeft ... jaar les gehad.


Beschikbaar:
Maandag van ...:... tot ...:...

Dinsdag van ...:... tot ...:...

Woensdag van ...:... tot ...:...

Donderdag van ...:... tot ...:...

Vrijdag van ...:... tot ...:...

Zaterdag van ...:... tot ...:...


Datum: .......................................................


S.v.p. per post opsturen naar:
TBL Almere
Jan Steenstraat 151
1318 JV Almere

of

Emailen naar: Ron.vdkroon@gmail.com