Ledenstop

SV Kampong Tennis heeft vanwege de grote toeloop van nieuwe leden een ledenstop moeten instellen. Dat is gebeurd op 28 september 2020.

We hebben nu 715 leden met 6 banen en daarmee hebben we ons maximum bereikt.

Jeugdleden en Dalurenleden worden nog wel aangenomen.

No new members

Due to a very strong growth of our membershipbase SV Kampong tennis has decided to stop admitting new members as of September 28, 2020.

The club now has 715 members for 6 tenniscourts and that is the limit.

Youth and Off-Peak Members can still be admitted.

 

Aanmelden en opzeggen

Met ingang van 1 januari 2021 loopt het reguliere lidmaatschap van SV Kampong Tennis van 1 januari tot en met 31 december. Je kan bij aanmelding op het digitale formulier aangeven per wanneer je lid wilt worden.

Bij je inschrijving machtig je de vereniging om de contributie jaarlijks van je rekening af te schrijven. Als je vanaf september lid wordt, betaal je contributie voor een half jaar. Bij inschrijving betaal je eenmalig € 30 entreekosten. Voor een zomerabonnement worden geen entreekosten in rekening gebracht.

Op de Algemene Ledenvergadering van 17 maart is besloten over te gaan op een nieuwe lidmaatschapsvorm, namelijk het Dalurenlidmaatschap. Met dit lidmaatschap kan je elke dag tennissen tot 17.00 uur en in het weekeinde. Gedurende de knltb competitie in april en mei en in oktober is tennissen in het weekeinde met name in de middag beperkt mogelijk. Dalurenleden kunnen niet 's avonds spelen. Mensen die zich voor dit lidmaatschap aanmelden hebben geen last van een wachtlijst. Zij kunnen direct lid worden. De kosten voor een dalurenlidmaatschap bedragen 90 euro. Wil je ook tennisles/training, dan kan dat alleen overdag. Vanaf september 2022 hebben we een uitstekende trainer beschikbaar die met name de trainingen overdag gaat verzorgen. Verder hebben de dalurenleden dezelfde rechten en plichten als de 'volledige leden' die ook 's avonds kunnen spelen.

Aanmelden en wachtlijst

Per 18 juni en daarna herhaald op 28 september 2020 heeft het bestuur besloten tot een ledenstop en een wachtlijst vanwege de stormachtige groei van het ledental (+200 in de zomer).  Zodra er weer ruimte komt door opzeggingen worden leden op de wachtlijst benaderd door de ledenadministratie.De wachttijd bij SV Kampong Tennis is minder dan een jaar. De wachtlijst bestaat alleen voor mensen die 's avonds willen tennissen.

Jeugdleden en Dalurenleden worden wel direct aangenomen.

Je kan je aanmelden via het digitale aanmeldformulier onder 'Lid worden', het tweede onderwerp onder de menuknop Aanmelden en opzeggen op de homepage.

Goede foto uploaden!!

Je dient ook een goed gelijkende (pas)foto waarop je zichtbaar bent te uploaden in het digitale aanmeldingsformulier. Onze ledenadministratie krijgt toch te veel foto'bagger' binnen en dan loopt de aanmelding vast. Dus voorkom dat en stuur een goed gelijkende foto waarop je goed zichtbaar bent.

Zie ook het Contributiereglement voor meer informatie.

Lees meer

Mutaties

Adres- of andere wijzigingen:
Indien je een adreswijziging wilt doorgeven, dan kan dat via een mail aan de ledenadministratie
: ledenadministratie@kampongtennis.nl

Gelieve daarin onderstaande gegevens op te nemen:
- achternaam
- voornaam
- geboortedatum
- lidnummer
- oud adres
- nieuw adres
- ingangsdatum
- telefoonnummer
- e-mailadres
- eventuele opmerkingen