Ledenstop

SV Kampong Tennis heeft vanwege de grote toeloop van nieuwe leden een ledenstop moeten instellen. Dat is gebeurd op 28 september 2020.

We hebben nu 700 leden met 6 banen en daarmee hebben we ons maximum bereikt.

No new members

Due to a very strong growth of our membershipbase SV Kampong tennis has decided to stop admitting new members as of September 28, 2020.

The club now has 700 members for 6 tenniscourts and that is the limit.

 

Aanmelden en opzeggen

Met ingang van 1 januari 2021 loopt het reguliere lidmaatschap van SV Kampong Tennis van 1 januari tot en met 31 december. Je kan bij aanmelding op het digitale formulier aangeven per wanneer je lid wilt worden.

Bij je inschrijving machtig je de vereniging om de contributie jaarlijks van je rekening af te schrijven. Als je vanaf september lid wordt, betaal je contributie voor een half jaar. Bij inschrijving betaal je eenmalig € 30 entreekosten. Voor een zomerabonnement worden geen entreekosten in rekening gebracht.

Aanmelden en wachtlijst

Per 18 juni en daarna herhaald op 28 september 2020 heeft het bestuur besloten tot een ledenstop en een wachtlijst vanwege de stormachtige groei van het ledental (+200 in de zomer).  Zodra er weer ruimte komt door opzeggingen worden leden op de wachtlijst benaderd door de ledenadministratie.

Je kan je aanmelden via het digitale aanmeldformulier onder 'Lid worden', het tweede onderwerp onder de menuknop Aanmelden en opzeggen.

Goede foto uploaden!!

Je dient ook een goed gelijkende (pas)foto waarop je zichtbaar bent te uploaden in het digitale aanmeldingsformulier. Onze ledenadministratie krijgt toch te veel foto'bagger' binnen en dan loopt de aanmelding vast. Dus voorkom dat en stuur een goed gelijkende foto waarop je goed zichtbaar bent.

Zie ook het Contributiereglement voor meer informatie.

Lees meer

Mutaties

Adres- of andere wijzigingen:
Indien je een adreswijziging wilt doorgeven, dan kan dat via een mail aan de ledenadministratie
: ledenadministratie@kampongtennis.nl

Gelieve daarin onderstaande gegevens op te nemen:
- achternaam
- voornaam
- geboortedatum
- lidnummer
- oud adres
- nieuw adres
- ingangsdatum
- telefoonnummer
- e-mailadres
- eventuele opmerkingen