Algemene informatie SV Kampong Tennis

De vereniging SV Kampong Tennis vormt samen met Hockey, Voetbal, Cricket, Squash en Jeu de Boules de Federatie SV Kampong. Kampong is een omnivereniging en telt bij elkaar ruim 6000 leden. Hockey (ruim 3300 leden) en Voetbal zijn de grootste verenigingen. Al deze verengingen maken gebruik van de accomodatie aan de Laan van Maarschalkerweerd in Utrecht. Kampong begon met voetbal en cricket in 1902 en in 1935 kwam hockey daarbij. In 1978 squash, in 1979 Tennis en in 1987 Jeu de Boules.

SV Kampong Tennis is de derde vereniging naar omvang binnen SV Kampong en telt (april 2021) 704 leden. Van de 704 zijn er 558 senior en 146 jeugdlid. Ongeveer de helft van de leden, waaronder vrijwel alle jeugdleden, volgt tennisles.

Het bestuur gevormd door Paul Kok, voorzitter, Niels Schut, secretaris, Rob van Dijk, penningmeester en  Peter van Voornveld, bestuurslid werving en binding.

SV Kampong Tennis heeft zes LED-verlichte, beschutte kunstgrastennisbanen, die in principe het hele jaar door te bespelen zijn. Op het tennispark beschikken we nu ook over een Tennispaviljoen en een fraai ingericht terras. Op het sportpark van SV Kampong aan de Laan van Maarschalkerweerd kom je ook allerlei andere sporters tegen. Tennis wordt ook als 'tweede sport' gebezigd door voetballers en hockeyers in de zomerperiode wanneer hun competities stilliggen. Het lidmaatschap van SV Kampong Tennis (voor senioren 150 euro en voor junioren 80 tot 110 euro) is al enige tijd het laagste in Utrecht.

Lees meer

Online reserveren

Bij SV Kampong Tennis is online reserveren van een baan verplicht voordat je naar het Tennispark komt.

Mensen die het Ballenkanon willen gebruiken kunnen niet online reserveren. Die dienen tevoren te bekijken wanneer het rustig is op het park en kunnen ter plekke het ballenkanon gebruiken.

Dit zijn de uitgangspunten in het online reserveringssysteem:

 • Online afhangen is sinds 11 mei 2020 op alle banen verplicht en kan alleen met de eigen gegevens en de eigen tennispas,
 • Reserveer dus online voordat je naar Kampong Tennis komt.
 • Reserveren geldt zowel voor enkelspel als dubbelspel.
 • De periode van reserveren voor single en dubbel is 45 minuten.
 • Kies je tennispartner bij het online reserveren via de ClubApp of via de website en klik op overzicht, daarna kies je dag en de baan, tot slot de gewenste tijd, klik daarna op reserveren.
 • Reserveren van ballenkanon in je eentje kan niet via online reserveren. Omdat er geen tegenstander is kan je geen baan selecteren. Als je het ballenkanon wilt gebruiken kijk dan op het baanoverzicht naar een rustig moment en ga dan.
 • Reserveren kan tot drie dagen vooruit (per 9 december 2020, was eerst een week)
 • Je kunt per dag 1 reservering maken
 • En je mag maar 2 reserveringen open hebben staan.
 • Als je hebt gereserveerd en toch niet komt, dien je je reservering ongedaan te maken via Mijn reserveringen
 • Reserveren met een introducee is mogelijk en moet worden aangemeld bij het bestuur (bestuur@kampongtennis.nl)

Information in English

SV Kampong Tennis forms a federation of sports clubs with Hockey, Footbal, Cricket, Squash and Jeu de Boules. Kampong is a so called 'omniclub' and counts more than 6000 members altogether. Hockey (more than 3300 members) and Football are the biggest clubs. All clubs have their accomodation on the Laan van Maarschalkerweerd in Utrecht. Kampong started off with Football and Cricket in 1902 and in 1935 the hockeyclub was founded. In 1978 squash was founded, in 1979 Tennis and in 1987 Jeu de Boules.

SV Kampong Tennis is the number three club in terms of size and counts (April 2021) 704 members. Out of the 704 we have 558 senior players en 146 youth members. About half of all members, including nearly all youth, attend the popular tennis lessons by Ron van der Kroon and his team..

The board of SV Kampong Tennis consists of  Paul Kok, chairman, Niels Schut, secretary, Rob van Dijk, treasurer,  Peter van Voornveld, board member Membership Acquisition and Attachment.

SV Kampong Tennis has six tenniscourts (artificial grass with sand) with LED-lights, that are open basically all year (all weather courts). Many sporters from Hockey and Football play tennis as their second sport, when their own competition is finished during summer. Subscription fee for  SV Kampong Tennis (for seniors 150 euro and for juniors 80 to 110 euro) is for some years now, the lowest subscription in Utrecht.

When you want to become a member, please go to the English page 'Become a member' under the Homepage item 'Aanmelden en opzeggen', fill out the form and send this to the members administartion (adress in the form).

For inquiries regarding the tennis lessons, please contact the trainer, Ron van der Kroon, at: ron.vanderkroon@gmail.com or mobile phone: +31654258639.

For inquiries regarding the club please contact Paul Kok, chairman: voorzitter@kampongtennis.nl of mobile: +31622459428.

Eerste nieuwe sponsor, december 2019

Sponsoring

SV Kampong Tennis biedt ook kansen voor sponsoring door bedrijven. Het tennispark langs de zes banen kent drie posities van 12  bij 2.5 meter voor de plaatsing van doeken van sponsoren; bij de velden 1, 2 en 3. De positie bij veld 1 is bezet.

Daarnaast kunnen teams worden gesponsord met tenniskleding of attributen (tas, pet).

Het privacybeleid van SV Kampong tennis staat niet toe dat derden, zoals sponsoren,  leden rechtstreeks kunnen benaderen.

Per sponsor worden afspraken gemaakt over sponsorbijdrage en wederprestatie.

Privacybeleid SV Kampong Tennis

SV Kampong Tennis stelde in april/mei 2018 haar Privacybeleid vast en trof een aantal maatregelen in lijn met dat beleid.

De leden verstrekken SV Kampong Tennis informatie met het doel om de tennissport op SV Kampong Tennis te kunnen bedrijven. SV Kampong Tennis informeert de leden vervolgens in aansluiting op dat doel. Ook ongevraagd, bijvoorbeeld met de toezending van het Tennisbulletin, per e-mail, met informatie over besluiten, activiteiten met betrekking tot SV Kampong Tennis en het bedrijven van de tennissport op het tennispark.

Op de ClubApp wordt de ledenlijst beschikbaar gesteld met foto, zodat leden elkaar makkelijker kunnen vinden.

Leden die geen berichten wensen te ontvangen en die (ook) niet in de ledenlijst op de ClubApp zichtbaar willen zijn kunnen dat zelf regelen via de website. Je kunt sinds 15 juli 2019 ook in de ClubApp zelf de opties voor weergave van jouw gegevens wijzigen. In de flyer die hieronder is opgenomen staan de stappen beschreven die je moet nemen als je dit wilt.

Zie hieronder de volledige tekst van het Privacybeleid van SV Kampong Tennis en de flyer.

Lees meer
Impressie A27 en Kampong tennis na verbreding. Tennis rechtsbovenin.

SV Kampong Tennis en verbreding A27

SV Kampong Tennis en haar tennisbanen liggen dicht langs de A27. Reden om de ontwikkelingen te volgen en te weten wat eventuele consequenties zijn. En in actie te komen indien nodig.

De verbreding van de A27 raakt het terrein van SV Kampong Tennis niet, maar komt wel heel dicht bij.

SV Kampong Tennis heeft zich samen met de andere Kampong verenigingen Hockey, Voetbal, cricket, Squash en Jeu de Boule aangesloten bij het verzet tegen de verbreding van de A27 via de Vrienden van Amelisweerd. Daarbij hoort ook steun aan de beroepsprocedure tegen de meest recente plannen. Zie ook ons nieuwsbericht daarover onder Clubnieuws.

Op 26 januari 2021 werd bekend dat de Tweede kamer de verbreding van de A27 als controversieel heeft bestempeld en daardoor kan het demissionaire kabinet niet verder met dit onderwerp.

Het lijkt er zelfs op dat er ook verbeteringen komen ten opzichte van de huidige situatie:

1- Het nieuwe asfalt op de weg zorgt voor een aanzienlijke verlaging van het geluidsniveau van het voorbijgaande verkeer

2- Er komt een kap over de weg tot aan de tennisbanen en op die kap wordt het bos van Amelisweerd doorgetrokken. Zo ontstaat een corridor voor Amelisweerd tot in de stad, precies achter onze tennisvelden. De vestiging van de buren (ARM) zou dan verdwijnen. Zie ook de illustratie hiernaast. Er zijn even wel  ook studies die uitwijzen dat bij de uitgang/ingang van een tunnel of overkapping een concentratie van luchtvervuiling optreedt. Dus of dit helemaal goed gaat is nog maar de vraag.

3. De nieuwe geluidswal wordt hoger en steviger en schermt meer af en krijgt groene begroeiing.

Zoals bekend zijn de plannen eerder al uitgesteld in verband met de strengere stikstofregels. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft inmiddels al weer glimmend laten zien dat ze het tracébesluit heeft ondertekend (eind 2020).

Voor meer informatie: bestuur@kampongtennis.nl

Lees meer

Ereleden SV Kampong

Kampong Tennis maakt deel uit van SV Kampong, net als Hockey, Voetbal, Cricket, Squash en Jeu de Boule. SV Kampong kent vele ereleden. Vrijwilligers en bestuurders die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de sport en voor de vereniging op Kampong. Een lijst om trots op te zijn en met respect te bekijken! Ook (actieve) leden van Kampong tennis zijn erelid, zoals meest recent Flip de Ronde. Daarnaast zijn Carla Remmert, Ellen van Rooij, Fenneke Schutte andere prominente ereleden van Kampong Tennis. Lees verder om de hele lijst te bekijken.

Lees meer
Bob Dijkstra (links) en Kees Bos. De Kanjers van baanonderhoud!!

Onderhoud

Het onderhoud op het Tennispark (banen en paden) van SV Kampong Tennis en aan het Tennispaviljoen wordt uitgevoerd door een eigen Onderhoudscommissie met 10 leden. De Onderhoudscommissie werkt met een jaarplanning. De taken zijn beschreven in een notitie. Beiden treft u hieronder in pdf.

Het reguliere onderhoud van de banen vindt wekelijk plaats en wordt verzorgd door Bob Dijkstra en Kees Bos (zie foto). Zij slepen dan alle banen met de Quad, verwijderen takjes en ander materiaal op de banen met de bladblazer en controleren de netten. Indien u wilt bijdragen aan dit werk kunt u eens langsgaan op de momenten dat ze aan het werk zijn. Meestal op vrijdagmiddag of maandagochtend of middag. U kunt hun contactgegevens vinden in de ledenlijst op de ClubApp van Kampong Tennis (als u die nog niet hebt gedownload, kunt u die ClubApp vinden door die te downloaden via de appstore of via Google play).

Lees meer

Veiligheidsbeleid SV Kampong Tennis

In de Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2019 is het Veiligheidsbeleid van SV Kampong Tennis vastgesteld. Het Veiligheidsbeleid gaat over de uitspraak dat SV Kampong een veilige vereniging wil zijn voor iedereen. Dat betekent dat er regels moeten zijn en dat bij wangedrag mensen dat zonder complicaties kunnen melden. Om de mensen die iets willen melden bij te staan is de Vertrouwenspersoon SV Kampong Tennis ingesteld en op 21 februari 2019 benoemt. Onze Vertrouwenspersoon is Wendy Huisman. Zij is bereikbaar via de e-mail vp@kampongtennis.nl.

SV Kampong Tennis spreekt zich met deze verklaring uit over veiligheid op de vereniging:

SV Kampong Tennis wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan tennissen. Daar moeten we samen aan werken!

De SV Kampong Tennis Vertrouwenscontactpersoon helpt daarbij. Zij is een centraal aanspreekpunt waar je –eventueel anoniem terecht kunt met vragen die je niet makkelijk stelt, of waarvan je misschien bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. De vertrouwenspersoon is er voor trainers, ouders, begeleiders en jeugdleden en seniorleden.

SV Kampong Tennis wil het volgende daarmee mogelijk maken: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, deze niet verergert en herhaling voorkomen kan worden. De vertrouwenspersoon is per mail bereikbaar op vp@kampongtennis.nl

Het Veiligheidbeleid en het Tuchtreglement zijn hieronder opgenomen als pdf's.

 

 

Lees meer

Leden van Verdienste

Kampong Tennis is dankzij een hele reeks van zeer actieve leden sinds de oprichting in 1979 geworden tot wat het nu is.

 

Lees meer

Beleid

In de ALV van 1 maart 2018 is een nieuw bestuur aangetreden en werd toegelicht welke hoofdlijnen van beleid het wil volgen: zeven algemene conclusies uit de Ledenpeiling van februari 2018 en acht hoofdlijnen van beleid. Op 27 september stelde de ALV het beleid voor de jaren 2018 - 2021, zoals voorgesteld door het nieuwe bestuur, vast. Zie onderaan dit item het complete stuk in PDF formaat.

 

Lees meer

Accommodatie en bar

SV Kampong Tennis heeft zes kunstgrasbanen en een Tennispaviljoen op het Kampong landgoed. Het tennispark is gelegen naast Hockeyvelden 2 en 4.

De bar in het Tennispaviljoen wordt gerund door het Barteam van Kampong Tennnis. Henk de Nijs is de teamleider.

Lees meer