Bestuur SV Kampong Tennis vlnr: Peter van Waarde (Werving en binding), Paul Kok (Voorzitter), Irene van Ophem (Secretaris), Rob van Dijk (Penningmeester) en Steven Pheifer (jeugd)

Algemene informatie SV Kampong Tennis

De vereniging SV Kampong Tennis vormt samen met Hockey, Voetbal, Cricket, Squash en Jeu de Boules de Federatie SV Kampong. Kampong is een omnivereniging en telt bij elkaar ruim 6000 leden. Hockey (ruim 3300 leden) en Voetbal zijn de grootste verenigingen. Al deze verengingen maken gebruik van de accomodatie aan de Laan van Maarschalkerweerd in Utrecht. Kampong begon met voetbal en cricket in 1902 en in 1935 kwam hockey daarbij. In 1978 squash, in 1979 Tennis en in 1987 Jeu de Boules.

SV Kampong Tennis is de derde vereniging naar omvang binnen SV Kampong en telt (september 2020) 680 leden. Van de 680 zijn er 520 senior en 160 jeugdlid. Ongeveer de helft van de leden, waaronder vrijwel alle jeugdleden, volgt tennisles.

Het bestuur gevormd door Paul Kok, voorzitter (tweede van links op de foto), Irene van Ophem, secretaris, Rob van Dijk, penningmeester (tweede van rechts op de foto),  Peter van Waarde, bestuurslid werving en binding (eerste van links op de foto) en Steven Pheifer, bestuurslid Jeugd en activiteiten (eerste van rechts op de foto).

SV Kampong Tennis heeft zes verlichte, beschutte kunstgrastennisbanen, die in principe het hele jaar door te bespelen zijn. Op het tennispark beschikken we nu ook over een Tennispaviljoen en een fraai ingericht terras. Op het sportpark van SV Kampong aan de Laan van Maarschalkerweerd kom je ook allerlei andere sporters tegen. Tennis wordt ook als 'tweede sport' gebezigd door voetballers en hockeyers in de zomerperiode wanneer hun competities stilliggen. Het lidmaatschap van SV Kampong Tennis (voor senioren 150 euro en voor junioren 80 tot 110 euro) is al enige tijd het laagste in Utrecht. SV Kampong Tennis biedt  ook een zomerabonnement voor de maanden juni, juli en augustus, en een winterabonnement voor de maanden januari, februari en maart voor 55 euro. (senioren) en 30 euro (jeugd). Wij kennen geen wachtlijsten.

Lees meer
Board SV Kampong Tennis

Information in English

SV Kampong Tennis forms a federation of sportsclubs with Hockey, Footbal, Cricket, Squash and Jeu de Boules. Kampong is a so called 'omniclub' and counts more than 6000 members alltogether. Hockey (more than 3300 members) and Football are the biggest clubs. All clubs have their accomodation on the Laan van Maarschalkerweerd in Utrecht. Kampong started off with Football and Cricket in 1902 and in 1935 the hockeyclub was founded. In 1978 squash was founded, in 1979 Tennis and in 1987 Jeu de Boules.

SV Kampong Tennis is the number three club in terms of size  and counts (March 2020) 566 members and 65 summermembers. Out of the 566 we have 380 senior players en 165 youth members. About half of all members, including nearly all youth, goes to the popular tennislessons by Ron van der Kroon and his team..

Het board of SV Kampong Tennis consists of  Paul Kok, chairman (second from the left on the photo), Irene van Ophem, secretary, Rob van Dijk, treasurer (second from right on the photo),  Peter van Waarde, boardmember Acquisition and Binding (first from the left on the photo) and Steven Pheifer, boardmember Youth and Activities (first from right on the photo).

SV Kampong Tennis has six tenniscourts (artificial grass with sand) with lights, that basically are open all year (all weahter courts). Many sporters from hockey and football play tennis as their second sport, when their own competition is finished during summer. Subscription fee for  SV Kampong Tennis (for seniors 150 euro and for juniors 80 to110 euro) is for some years now, the lowest subscription in Utrecht. SV Kampong Tennis offers since the 2019 - 2020 season also a summersubscription for the months June, July and August, for 55 euro. We do not have waitingslists.

When you want to become a member, please go to the English page 'Become a member' under the Homepage item 'Aanmelden en opzeggen', fill out the form and send this tot the membersadministartion (adress in the form).

For inquiries regarding the tennislessons, please contact the trainer, Ron van der Kroon, at: ron.vanderkroon@gmail.com or mobile phone: +31654258639.

For inquiries regarding the club please contact Paul Kok, chairman: voorzitter@kampongtennis.nl of mobile: +31622459428.

Eerste nieuwe sponsor, december 2019

Sponsoring

SV Kampong Tennis biedt ook kansen voor sponsoring door bedrijven. Het tennispark langs de zes banen kent drie posities van 12  bij 2.5 meter voor de plaatsing van doeken van sponsoren; bij de velden 1, 2 en 3. De positie bij veld 1 is bezet.

Daarnaast kunnen teams worden gesponsord met tenniskleding of attributen (tas, pet).

Het privacybeleid van SV Kampong tennis staat niet toe dat derden, zoals sponsoren,  leden rechtstreeks kunnen benaderen.

Per sponsor worden afspraken gemaakt over sponsorbijdrage en wederprestatie.

Privacybeleid SV Kampong Tennis

SV Kampong Tennis stelde in april/mei 2018 haar Privacybeleid vast en trof een aantal maatregelen in lijn met dat beleid.

De leden verstrekken SV Kampong Tennis informatie met het doel om de tennissport op SV Kampong Tennis te kunnen bedrijven. SV Kampong Tennis informeert de leden vervolgens in aansluiting op dat doel. Ook ongevraagd, bijvoorbeeld met de toezending van het Tennisbulletin, per e-mail, met informatie over besluiten, activiteiten met betrekking tot SV Kampong Tennis en het bedrijven van de tennissport op het tennispark.

Op de ClubApp wordt de ledenlijst beschikbaar gesteld met foto, zodat leden elkaar makkelijker kunnen vinden.

Leden die geen berichten wensen te ontvangen en die (ook) niet in de ledenlijst op de ClubApp zichtbaar willen zijn kunnen dat zelf regelen via de website. Je kunt sinds 15 juli 2019 ook in de ClubApp zelf de opties voor weergave van jouw gegevens wijzigen. In de flyer die hieronder is opgenomen staan de stappen beschreven die je moet nemen als je dit wilt.

Zie hieronder de volledige tekst van het Privacybeleid van SV Kampong Tennis en de flyer.

Lees meer

Wervingscampagne Facebook Maak Kennis met Kampong Tennis!

Welkom op de landingspagina voor de Facebook campagne die SV Kampong Tennis in de zomer van 2019 lanceert. Wij hebben als een van de weinige clubs geen wachtlijst en hebben bovendien een mooie nieuwe accommodatie. Onder het motto ‘Maak kennis met Kampong Tennis!’ maken we ons via Facebook bekend aan mensen in delen van Utrecht die geïnteresseerd zijn in tennis.

Kampong is bekend van hockey maar ook een volwassen tennisvereniging met 6 nieuwe banen en een eigen Tennis clubhuis. Door recente uitbreiding van 5 naar 6 banen is er per direct zonder wachttijd ruimte voor nieuwe leden.

Je kunt je aanmelden voor het lidmaatschap in het kader van deze actie met korting via de pagina ‘Lid worden’ op deze website. Normaliter betalen nieuwe leden zie zich aanmelden na 1 april de jaarcontributie (voor senioren 150 euro en voor junioren 80 of 110 euro naar gelang de leeftijd, plus entreegeld van 30 euro. In het kader van deze actie betaal je geen entreegeld van 30 euro. De actie loopt tot 30 juli 2019. Na aanmelding ontvang je een factuur en de KNLTB ledenpas. Met die KNLTBpas krijg je toegang tot ons tennispark. Dus zodra je die hebt kan je beginnen.

Meld je aan via deze link : aanmeldingsformulier

Op dat aanmeldingsformulier moet je een aantal zaken invullen en op een gegeven moment kom je de vraag tegen wanneer het abonnement moet ingaan met een viertal opties. De laatste optie is 'Facebookcampagne 2019'. Klik die aan en vul verder de rest ook in. Dan versturen en het komt in orde.

 

Zomerabonement campagnedoek aan de ingan Mythylweg

Ook in 2020 Zomerabonnementen bij SV Kampong Tennis!!

Als in de zomer je sport stilligt en je wilt toch lekker actief blijven, kom dan tegen een gereduceerd tarief 3 maanden tennissen bij SV Kampong Tennis!, als ’sportief vreemdgaan’ bij Kampong Tennis of als je nog niet op Kampong komt maar alleen in de zomer kunt spelen en graag wilt tennissen. SV Kampong Tennis biedt net als in 2019 ook in 2020 het zomerabonnement in samenwerking met de KNLTB. Zomerleden kunnen ook deelnemen aan de clubkampioenschappen.

Al lid van Kampong bij een andere sport?

Deze zomer biedt Kampong tennis je de mogelijkheid om als Kampong lid voor een gereduceerd tarief kennis te maken met het nieuwe tennispark op het Kampong terrein. Wil je in de zomerstop toch lekker sportief bezig blijven, ga dan 3 maanden tennissen! Voor een vast bedrag(€55 volwassenen, €30 jeugd) kun je gedurende de maanden juni-juli-aug onbeperkt gebruik maken van onze nieuwe tennisbanen. Voor het zomerlidmaatschap is geen entreegeld (30 euro) verschuldigd.

Nog niet bij Kampong?

Geïnteresseerd in tennis in de zomer terwijl je nog niet op Kampong komt? Dat kan nu. Ook mensen die tennissen maar niet bij Kampong voetballen of hockeyen kunnen een zomerabonnement krijgen. Bij SV Kampong Tennis spelen we op zandingestrooide kunstgrasvelden. Het hele jaar door.  Dus mocht je na het zomerabonnement de smaak te pakken krijgen, dan kan dat natuurlijk en kan jij je aanmelden voor een gewoon jaarabonnement voor 150 euro per jaar.

Hoe werkt het?

Aanmelding verloopt via de pagina ‘Lid worden’ op deze website. Je ontvangt vervolgens dan een KNLTB tennispas met de naam Zomer Challenge thuis gestuurd. Met die pas kan je vanaf 1 juni tot en met 31 augustus het tennispark op van SV Kampong Tennis. Dat park met 6 banen ligt op het Kampong sportlandgoed aan de Laan van Maarschalkerweerd in Utrecht Oost.

 

 

Lees meer

Gedragsregels

SV Kampong Tennis hanteert gedragsregels rond het tennisspel in het kader van 'Goed geregeld', onderdeel van Sportief gedrag. Zie onderstaand PDF document daarover.

Lees meer
Impressie A27 en Kampong tennis na verbreding. Tennis rechtsbovenin.

SV Kampong Tenns en verbreding A27

SV Kampong Tennis en haar tennisbanen liggen redelijk dicht langs de A27. Reden om de ontwikkelingen te volgen en te weten wat eventuele consequenties zijn.

De verbreding van de A27 raakt het terrein van SV Kampong Tennis niet. Nieuwe maatregelen zijn niet nodig.

Het lijkt er zelfs op dat er verbeteringen komen ten opzichte van de huidige situatie:

1- Het nieuwe asfalt op de weg zorgt voor een aanzienlijke verlaging van het geluidsniveau van het voorbijgaande verkeer

2- Er komt een kap over de weg tot aan de tennisbanen en op die kap wordt het bos van Amelisweerd doorgetrokken. Zo ontstaat een corridor voor Amelisweerd tot in de stad,   precies achter onze tennisvelden. De vestiging van de buren (ARM) zou dan verdwijnen. Zie ook de illustratie hiernaast.

3. De nieuwe geluidswal wordt hoger en steviger en schermt meer af.

Zoals bekend zijn de plannen uitgesteld in verband met de strengere stikstofregels. Het wachten is op de nieuwe invulling van de plannen.

Voor meer informatie: bestuur@kampongtennis.nl

Lees meer

Huishoudelijk reglement

Het Huishoudelijk reglement is vastgesteld in de ALV van 21 februari 2019, aangepast in de ALV van 12 maart 2020 en beschrijft met name praktische aspecten van de vereniging.

Zie hieronder de pdf van het Huishoudelijk reglement.

Lees meer

Ereleden SV Kampong

Kampong Tennis maakt deel uit van SV Kampong, net als Hockey, Voetbal, Cricket, Squash en Jeu de Boule. SV Kampong kent vele ereleden. Vrijwilligers en bestuurders die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de sport en voor de vereniging op Kampong. Een lijst om trots op te zijn en met respect te bekijken! Ook (actieve) leden van Kampong tennis zijn erelid, zoals meest recent Flip de Ronde. Daarnaast zijn Carla Remmert, Ellen van Rooij, Fenneke Schutte andere prominente ereleden van Kampong Tennis. Lees verder om de hele lijst te bekijken.

Lees meer

Tuchtreglement

In de Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2019 is het Tuchtreglement van SV Kampong Tennis vastgesteld. Dat is gebeurd in samenhang met een statement over veiligheid op het tennispark en de instelling van een vertrouwenspersoon bij SV Kampong Tennis.

Hieronder is het Tuchtreglement van SV Kampong Tennis opgenomen.

Tuchtzaken komen via het Bestuur bij de Tuchtcommissie terecht. Deze commissie oordeelt aan de hand van het Tuchtreglement en stelt al dan niet een sanctie vast die het bestuur heeft uit te voeren.

Lees meer

Alcohol en bar

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 februari is het 'Bestuursreglement Alcohol en paracommerciele activiteiten vastgesteld'. Dit regelt de omgang met alcoholische dranken in onze bar in lijn met de landelijke en gemeentelijke regels. Ook is vastgelegd dat onze bar niet wordt verhuurd aan derden. Dit bestuursreglement hebben we nodig voor de Horecavergunning voor de exploitatie van onze bar.

De volledige tekst van dit Bestuursreglement staat hieronder.

Lees meer

Online reserveren

Bij SV Kampong Tennis is online reserveren van een baan verplicht voordat je naar het Tennispark komt.

Mensen die het Ballenkanon willen gebruiken kunnen niet online reserveren. Die dienen tevoren te bekijken wanneer het rustig is op het park en kunnen ter plekke het ballenkanon gebruiken.

Dit zijn de uitgangspunten in het online reserveringssysteem:

 • Online afhangen is sinds 11 mei 2020 op alle banen verplicht.
 • Reserveer dus online voordat je naar Kampong Tennis komt.
 • Reserveren geldt zowel voor enkelspel als dubbelspel.
 • De periode van reserveren voor single en dubbel is 45 minuten.
 • Reserveer aansluitend op de voorafgaande reservering.
 • Kies je tennispartner bij het online reserveren via de ClubApp of via de website en klik op overzicht , daarna kies je dag en de baan, tot slot de gewenste tijd, klik daarna op reserveren.
 • Reserveren van ballenkanon in je eentje kan ook via online reserveren.
 • Je kunt per dag 1 reservering maken. Per week kun je max. 7 keer reserveren.
 • Op de dag zelf moet je altijd de reservering bevestigen op het Afhangbord op de club als je binnenkomt.
 • Als je hebt gereserveerd en toch niet komt, dien je je reservering ongedaan te maken via Mijn reserveringen
 • Online afhangen van het Ballenkanon is niet mogelijk. Als je het ballenkanon wilt gebruiken, doe dat dan in een rustige periode op het tennispark (meestal in de middag, ook in het weekeinde). Dat kan je zien in het baanoverzicht.
Bob Dijkstra (links) en Kees Bos. De Kanjers van baanonderhoud!!

Onderhoud

Het onderhoud op het Tennispark (banen en paden) van SV Kampong Tennis en aan het Tennispaviljoen wordt uitgevoerd door een eigen Onderhoudscommissie met 10 leden. De Onderhoudscommissie werkt met een jaarplanning. De taken zijn beschreven in een notitie. Beiden treft u hieronder in pdf.

Het reguliere onderhoud van de banen vindt wekelijk plaats en wordt verzorgd door Bob Dijkstra en Kees Bos (zie foto). Zij slepen dan alle banen met de Quad, verwijderen takjes en ander materiaal op de banen met de bladblazer en controleren de netten. Indien u wilt bijdragen aan dit werk kunt u eens langsgaan op de momenten dat ze aan het werk zijn. Meestal op vrijdagmiddag of maandagochtend of middag. U kunt hun contactgegevens vinden in de ledenlijst op de ClubApp van Kampong Tennis (als u die nog niet hebt gedownload, kunt u die ClubApp vinden door die te downloaden via de appstore of via Google play).

Lees meer

Veiligheidsbeleid SV Kampong Tennis

In de Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2019 is het Veiligheidsbeleid van SV Kampong Tennis vastgesteld. Het Veiligheidsbeleid gaat over de uitspraak dat SV Kampong een veilige vereniging wil zijn voor iedereen. Dat betekent dat er regels moeten zijn en dat bij wangedrag mensen dat zonder complicaties kunnen melden. Om de mensen die iets willen melden bij te staan is de Vertrouwenspersoon SV Kampong Tennis ingesteld en op 21 februari 2019 benoemt. Onze Vertrouwenspersoon is Wendy Huisman. Zij is bereikbaar via de e-mail vp@kampongtennis.nl.

SV Kampong Tennis spreekt zich met deze verklaring uit over veiligheid op de vereniging:

 

SV Kampong Tennis wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan tennissen. Daar moeten we samen aan werken!

De SV Kampong Tennis Vertrouwenscontactpersoon helpt daarbij. Zij is een centraal aanspreekpunt waar je –eventueel anoniem terecht kunt met vragen die je niet makkelijk stelt, of waarvan je misschien bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. De vertrouwenspersoon is er voor trainers, ouders, begeleiders en jeugdleden en seniorleden.

SV Kampong Tennis wil het volgende daarmee mogelijk maken:  snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, deze niet verergert en herhaling voorkomen kan worden. De vertrouwenspersoon is per mail bereikbaar op vp@kampongtennis.nl

Het Veiligheidbeleid inclusief het Tuchtreglement is hieronder opgenomen.

 

 

Lees meer

Leden van Verdienste

Kampong Tennis is dankzij een hele reeks van zeer actieve leden sinds de oprichting in 1979 geworden tot wat het nu is.

 

Lees meer

Beleid

In de ALV van 1 maart 2018 is een nieuw bestuur aangetreden en werd toegelicht welke hoofdlijnen van beleid het wil volgen: zeven algemene conclusies uit de Ledenpeiling van februari 2018 en acht hoofdlijnen van beleid. Op 27 september stelde de ALV het beleid voor de jaren 2018 - 2021, zoals voorgesteld door het nieuwe bestuur, vast. Zie onderaan dit item het complete stuk in PDF formaat.

 

Lees meer

Accommodatie en bar

SV Kampong Tennis heeft zes kunstgrasbanen en een Tennispaviljoen op het Kampong landgoed. Het tennispark is gelegen naast Hockeyvelden 2 en 4.

De bar in het Tennispaviljoen wordt gerund door het Barteam van Kampong Tennnis. Henk de Nijs is de teamleider.

Lees meer

Winterregels

Bij vorst kan in principe gewoon gespeeld worden. Bij verwachte sneeuwval kunnen we een aantal banen met zeil bedekken en zo sneller sneeuwvrij spelen. De trainer is hiervoor het aanspreekpunt.

Als het dooit of als de banen glad zijn, doen we de banen op slot om schade aan de banen of gevaarlijke valpartijen te voorkomen. We proberen jullie hierover via de website en het afhangsysteem zo actueel mogelijk te informeren.