Algemene informatie SV Kampong

SV Kampong Tennis heeft zes verlichte, beschutte kunstgrastennisbanen, die in principe het hele jaar door te bespelen zijn. Samen met de sporten cricket, voetbal, hockey, squash en jeu de boules maken we deel uit van de federatie SV Kampong. Dat betekent dat je op het sportpark van SV Kampong aan de Laan van Maarschalkerweerd ook allerlei andere sporters tegenkomt. Tennis wordt regelmatig als 'tweede sport' gebezigd door voetballers en hockeyers in de zomerperiode wanneer hun competities stilliggen. Het lidmaatschap van SV Kampong Tennis (voor senioren 150 euro en voor junioren 80 tot 110 euro) is al enige tijd het laagste in Utrecht. Wij kennen ook geen wachtlijsten. In seizoen 2018-2019 kregen wij er 150 leden bij.

Lees meer

Privacybeleid SV Kampong Tennis

SV Kampong Tennis stelde in april/mei 2018 haar Privacybeleid vast en trof een aantal maatregelen in lijn met dat beleid.

De leden verstrekken SV Kampong Tennis informatie met het doel om de tennissport op SV Kampong Tennis te kunnen bedrijven. SV Kampong Tennis informeert de leden vervolgens in aansluiting op dat doel. Ook ongevraagd, bijvoorbeeld met de toezending van het Tennisbulletin, per e-mail, met informatie over besluiten, activiteiten met betrekking tot SV Kampong Tennis en het bedrijven van de tennissport op het tennispark.

Op de ClubApp wordt de ledenlijst beschikbaar gesteld met foto, zodat leden elkaar makkelijker kunnen vinden.

Leden die geen berichten wensen te ontvangen en die (ook) niet in de ledenlijst op de ClubApp zichtbaar willen zijn kunnen dat zelf regelen via de website. Je kunt sinds 15 juli 2019 ook in de ClubApp zelf de opties voor weergave van jouw gegevens wijzigen. In de flyer die hieronder is opgenomen staan de stappen beschreven die je moet nemen als je dit wilt.

Zie hieronder de volledige tekst van het Privacybeleid van SV Kampong Tennis en de flyer.

Lees meer

Wervingscampagne Facebook Maak Kennis met Kampong Tennis!

Welkom op de landingspagina voor de Facebook campagne die SV Kampong Tennis in de zomer van 2019 lanceert. Wij hebben als een van de weinige clubs geen wachtlijst en hebben bovendien een mooie nieuwe accommodatie. Onder het motto ‘Maak kennis met Kampong Tennis!’ maken we ons via Facebook bekend aan mensen in delen van Utrecht die geïnteresseerd zijn in tennis.

Kampong is bekend van hockey maar ook een volwassen tennisvereniging met 6 nieuwe banen en een eigen Tennis clubhuis. Door recente uitbreiding van 5 naar 6 banen is er per direct zonder wachttijd ruimte voor nieuwe leden.

Je kunt je aanmelden voor het lidmaatschap in het kader van deze actie met korting via de pagina ‘Lid worden’ op deze website. Normaliter betalen nieuwe leden zie zich aanmelden na 1 april de jaarcontributie (voor senioren 150 euro en voor junioren 80 of 110 euro naar gelang de leeftijd, plus entreegeld van 30 euro. In het kader van deze actie betaal je geen entreegeld van 30 euro. De actie loopt tot 30 juli 2019. Na aanmelding ontvang je een factuur en de KNLTB ledenpas. Met die KNLTBpas krijg je toegang tot ons tennispark. Dus zodra je die hebt kan je beginnen.

Meld je aan via deze link : aanmeldingsformulier

Op dat aanmeldingsformulier moet je een aantal zaken invullen en op een gegeven moment kom je de vraag tegen wanneer het abonnement moet ingaan met een viertal opties. De laatste optie is 'Facebookcampagne 2019'. Klik die aan en vul verder de rest ook in. Dan versturen en het komt in orde.

 

Zomerabonement campagnedoek aan de ingan Mythylweg

2019: Zomerabonnementen bij SV Kampong Tennis!!

Als in de zomer je sport stilligt en je wilt toch lekker actief blijven, kom dan tegen een gereduceerd tarief 3 maanden tennissen bij SV Kampong Tennis!., als ’sportief vreemdgaan’ bij Kampong Tennis of als je nog niet op Kampong komt maar alleen in de zomer kunt spelen en graag wilt tennissen. SV Kampong Tennis biedt in 2019 als een van de eerste verenigingen het zomerabonnement in samenwerking met de KNLTB. Zomerleden kunnen ook deelnemen aan de clubkampioenschappen van 15 tot en met 23 juni.

Al lid van Kampong bij een andere sport?

Deze zomer biedt Kampong tennis je de mogelijkheid om als Kampong lid voor een gereduceerd tarief kennis te maken met het nieuwe tennispark op het Kampong terrein. Wil je in de zomerstop toch lekker sportief bezig blijven, ga dan 3 maanden tennissen! Voor een vast bedrag(€55 volwassenen, €30 jeugd) kun je gedurende de maanden juni-aug onbeperkt gebruik maken van onze nieuwe tennisbanen. Voor het zomerlidmaatschap is geen entreegeld (30 euro) verschuldigd.

Nog niet bij Kampong?

Geïnteresseerd in tennis in de zomer terwijl je nog niet op Kampong komt? Dat kan nu. Ook mensen die tennissen maar niet bij Kampong voetballen of hockeyen kunnen een zomerabonnement krijgen. Bij SV Kampong Tennis spelen we op zandingestrooide kunstgrasvelden. Het hele jaar door.  Dus mocht je na het zomerabonnement de smaak te pakken krijgen, dan kan dat natuurlijk.

Hoe werkt het?

Aanmelding verloopt via de pagina ‘Lid worden’ op deze website. Je ontvangt vervolgens dan een KNLTB tennispas met de naam Zomer Challenge thuis gestuurd. Met die pas kan je vanaf 1 juni tot en met 31 augustus het tennispark op van SV Kampong Tennis. Dat park met 6 banen ligt op het Kampong sportlandgoed aan de Laan van Maarschalkerweerd in Utrecht Oost. Begin juni organiseren we een startbijeenkomst met alle zomergasten van SV Kampong Tennis.

 

 

Lees meer

Gedragsregels

SV Kampong Tennis hanteert gedragsregels rond het tennisspel in het kader van 'Goed geregeld', onderdeel van Sportief gedrag. Zie onderstaand PDF document daarover.

Lees meer

Huishoudelijk reglement

Het Huishoudelijk reglement is vastgesteld in de ALV van 21 februari 2019 en beschrijft met name praktische aspecten van de vereniging.

Zie hieronder de pdf van het Huishoudelijk reglement.

Lees meer

Ereleden SV Kampong

Kampong Tennis maakt deel uit van SV Kampong, net als Hockey, Voetbal, Cricket, Squash en Jeu de Boule. SV Kampong kent vele ereleden. Vrijwilligers en bestuurders die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de sport en voor de vereniging op Kampong. Een lijst om trots op te zijn en met respect te bekijken! Ook (actieve) leden van Kampong tennis zijn erelid, zoals meest recent Flip de Ronde. Daarnaast zijn Carla Remmert, Ellen van Rooij, Fenneke Schutte andere prominente ereleden van Kampong Tennis. Lees verder om de hele lijst te bekijken.

Lees meer

Tuchtreglement

In de Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2019 is het Tuchtreglement van SV Kampong Tennis vastgesteld. Dat is gebeurd in samenhang met een statement over veiligheid op het tennispark en de instelling van een vertrouwenspersoon bij SV Kampong Tennis.

Hieronder is het Tuchtreglement van SV Kampong Tennis opgenomen.

Tuchtzaken komen via het Bestuur bij de Tuchtcommissie terecht. Deze commissie oordeelt aan de hand van het Tuchtreglement en stelt al dan niet een sanctie vast die het bestuur heeft uit te voeren.

Lees meer

Alcohol en bar

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 februari is het 'Bestuursreglement Alcohol en paracommerciele activiteiten vastgesteld'. Dit regelt de omgang met alcoholische dranken in onze bar in lijn met de landelijke en gemeentelijke regels. Ook is vastgelegd dat onze bar niet wordt verhuurd aan derden. Dit bestuursreglement hebben we nodig voor de Horecavergunning voor de exploitatie van onze bar.

De volledige tekst van dit Bestuursreglement staat hieronder.

Lees meer
Clubanalytics Ledenstand 2015-2019

Clubanalytics Kampong tennis

Elk jaar levert de tennisbond KNLTB een analyse van het ledenbestand van de aangesloten tennisverenigingen. Dat gebeurt vlak na 1 april omdat op die datum het tennisseizoen begint, de opzeggingen zijn verwerkt en alle leden hun tennispas hebben gekregen. De cijfers hieronder zijn die van 1 april 2018.

Je treft hieronder en hiernaast ook een overzicht ledenaantallen SV Kampong Tennis aan van 2015 tot 2019. Daarin zie je dat wij in het laatste jaar tot aan april 2019 groeiden met 15% terwijl de tennissport landelijk daalde met 1,9%.

Lees meer
Bob Dijkstra (links) en Kees Bos. De Kanjers van baanonderhoud!!

Onderhoud

Het onderhoud op het Tennispark (banen en paden) van SV Kampong Tennis en aan het Tennispaviljoen wordt uitgevoerd door een eigen Onderhoudscommissie met 10 leden. De Onderhoudscommissie werkt met een jaarplanning. De taken zijn beschreven in een notitie. Beiden treft u hieronder in pdf.

Het reguliere onderhoud van de banen vindt wekelijk plaats en wordt verzorgd door Bob Dijkstra en Kees Bos (zie foto). Zij slepen dan alle banen met de Quad, verwijderen takjes en ander materiaal op de banen met de bladblazer en controleren de netten. Indien u wilt bijdragen aan dit werk kunt u eens langsgaan op de momenten dat ze aan het werk zijn. Meestal op vrijdagmiddag of maandagochtend of middag. U kunt hun contactgegevens vinden in de ledenlijst op de ClubApp van Kampong Tennis (als u die nog niet hebt gedownload, kunt u die ClubApp vinden door die te downloaden via de appstore of via Google play).

Lees meer

Veligheidsbeleid SV Kampong Tennis

In de Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2019 is het Veiligheidsbeleid van SV Kampong Tennis vastgesteld. Het Veiligheidsbeleid gaat over de uitspraak dat SV Kampong een veilige vereniging wil zijn voor iedereen. Dat betekent dat er regels moeten zijn en dat bij wangedrag mensen dat zonder complicaties kunnen melden. Om de mensen die iets willen melden bij te staan is de Vertrouwenspersoon SV Kampong Tennis ingesteld en op 21 februari 2019 benoemt. Onze Vertrouwenspersoon is Wendy Huisman. Zij is bereikbaar via de e-mail vp@kampongtennis.nl.

SV Kampong Tennis spreekt zich met deze verklaring uit over veiligheid op de vereniging:

 

SV Kampong Tennis wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan tennissen. Daar moeten we samen aan werken!

De SV Kampong Tennis Vertrouwenscontactpersoon helpt daarbij. Zij is een centraal aanspreekpunt waar je –eventueel anoniem terecht kunt met vragen die je niet makkelijk stelt, of waarvan je misschien bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. De vertrouwenspersoon is er voor trainers, ouders, begeleiders en jeugdleden en seniorleden.

SV Kampong Tennis wil het volgende daarmee mogelijk maken:  snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, deze niet verergert en herhaling voorkomen kan worden. De vertrouwenspersoon is per mail bereikbaar op vp@kampongtennis.nl

Het Veiligheidbeleid inclusief het Tuchtreglement is hieronder opgenomen.

 

Lees meer

Leden van Verdienste

Kampong Tennis is dankzij een hele reeks van zeer actieve leden sinds de oprichting in 1979 geworden tot wat het nu is.

 

Lees meer

Beleid

In de ALV van 1 maart 2018 is een nieuw bestuur aangetreden en werd toegelicht welke hoofdlijnen van beleid het wil volgen: zeven algemene conclusies uit de Ledenpeiling van februari 2018 en acht hoofdlijnen van beleid. Op 27 september stelde de ALV het beleid voor de jaren 2018 - 2021, zoals voorgesteld door het nieuwe bestuur, vast. Zie onderaan dit item het complete stuk in PDF formaat.

 

Lees meer

Accommodatie en bar

SV Kampong Tennis heeft zes kunstgrasbanen en een Tennispaviljoen op het Kampong landgoed. Het tennispark is gelegen naast Hockeyvelden 2 en 4.

De bar in het Tennispaviljoen wordt gerund door het Barteam van Kampong Tennnis. Henk de Nijs is de teamleider.

Lees meer

Winterregels

Bij vorst kan in principe gewoon gespeeld worden. Bij verwachte sneeuwval kunnen we een aantal banen met zeil bedekken en zo sneller sneeuwvrij spelen. De trainer is hiervoor het aanspreekpunt.

Als het dooit of als de banen glad zijn, doen we de banen op slot om schade aan de banen of gevaarlijke valpartijen te voorkomen. We proberen jullie hierover via de website en het afhangsysteem zo actueel mogelijk te informeren.