Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Contributietabel
- Seniorleden 150 euro
- Juniorleden tm 12 jaar 80 euro
- Juniorleden 13 tm 17 jaar 110 euro
- Dalurenleden (door de week tot 17.00 uur en in het weekeinde) 90 euro
Akkoord automatische incasso
Hierbij machtig ik SV Kampong om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
*
 
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
*Handtekening speler/ouder/verzorger
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Welke ingangsdatum van het lidmaatschap wenst u? Graag keuze aanvinken.
 
Kortingsregeling:
Om in aanmerking te komen voor de U-pas korting dient een kopie van de U-pas te worden opgestuurd naar de ledenadministratie:
ledenadministratie@kampongtennis.nl of Montrealdreef 12, 3564 KZ Utrecht
 
 
Vrijwilligers
SV Kampong is een vereniging die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de vereniging te betrekken.
Binnenkort nemen we contact met je op om te kijken wat jij/je ouder(s) voor de vereniging zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Tennishistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Competitie gespeeld
Op welk niveau?
 
Diverse vragen:
BHV-diploma?
EHBO-diploma?
IVA-certificaat?
Keuze voor Kampong?
We willen graag weten waarom mensen lid worden van Kampong Tennis. Graag uw keuze hieronder
Meerdere en ook andere motieven mag.
Geen wachtlijst
Prijs
Park
Omdat het onderdeel van Kampong is
Sfeer
Anders nl.
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van deze checkbox wordt aangegeven kennis te hebben genomen van de
statuten van SV Kampong en van de Algemene gedragsregels Fairplay in Tennis.
Beide zijn te vinden op de website www.kampongtennis.nl.
 
Persoonsgegevens. LET OP: LEDENSTOP PER 28 SEPTEMBER 2020 (700 LEDEN)
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking