Tennispark geopend vanaf 07:00 uur

 

Mede omdat er in de avond voorlopig niet kan worden getennist is er besloten om het tennispark eerder open te stellen. Voortaan kan er reeds van 07:00u in de ochtend een baan worden gereserveerd. Zo kan je nu bijvoorbeeld eerst om 07:00u een balletje slaan voordat je om 09:00u aan het werk moet!

 

De baanverlichting is hier, net als het de toegangspassen en het reserveringssysteem, op aangepast.

 

 

Paviljoen en tennispark drie weken dicht vanaf 17.00 uur

Als gevolg van de coronamaatregelen is ons Tennispaviljoen en ons Tennispark elke dag vanaf 17.00 uur gesloten gedurende de komende drie weken. Deze maatregel is vandaag ingegaan.

De baanverlichting gaat op het hele Kampong terrein dagelijks uit om 17.15 uur.

Voor wie overdag kan en wil spelen de volgende tips:

- Probeer vooral het weekeinde. Zaterdag en zondag overdag is er (al heel lang, niemand weet waarom) plek zat

- Op doordeweekse dagen wordt er 's ochtends al steeds meer gespeeld. Maar de middagen zijn rustig.

- Tennisles voor de jeugd vindt 's middags plaats vanaf 16.00 uur of 15.00 uur (woensdag). Dan zijn er nog drie banen beschikbaar.

 

Nieuwe tenniskleding? Kijk op de webshop

Het kan zo maar zijn dat je in de komende weken met lagere temperaturen bedenkt dat je nieuwe tenniskleding nodig hebt; een nieuwe trainingsbroek of jack.

Kijk dan ook eens op de webshop van SV Kampong Tennis. Die kan je bereiken via één van de snelkoppelingen op de homepage van www.kampongtennis.nl.

Op de kleding kan je ook het Kampong Tennis logo een nummer of je naam laten aanbrengen als je dat wenst.

Opzeggen lidmaatschap moet voor 1 december

Leden die hun lidmaatschap willen of moeten (verhuizing, langdurige blessure) opzeggen, moeten dat door vóór 1 december. Voor de goede orde wijst het bestuur daar nog even op. Het verenigingsjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december.

 

Opzegging dien je schriftelijk aan de ledenadministratie kenbaar te maken (per post: Kampong Tennis Ledenadministratie, Montrealdreef 12, 3564 KZ Utrecht of per e-mail aan: ledenadministratie@kampongtennis.nl .

 

Bij het beëindigen van een lidmaatschap wordt een (schriftelijke) bevestiging door de ledenadministratie verzonden. Deze bevestiging is het bewijs van opzegging.

 

Nieuwe sisalmatten om banen te vegen

Er is mooie voortuitgang geboekt in het slepen van de banen:

1. Er wordt veel meer gesleept

2. De test met diverse sleepmatten heeft uitgewezen dat de sisalmatten het beste sleepresultaat opleveren en goed hanteerbaar zijn, niet te zwaar in het slepen.

Er zijn nu 8 sisalsleepmatten op de banen:

- 2 voor de banen 1 en 2

- 2 voor baan 3

- 4 voor de banen 4, 5 en 6.

Dus niet voor elke baan twee sleepmatten.

Op de banen 4, 5 en 6 moeten de matten steeds aan beide kanten tussen de banen neergelegd worden bij het het hek.

 

 

 

En wel als volgt:

1. Vanaf vrijdag 5 november gaan we vier verschillende sleepmatten voor de banen testen op de banen 1 en 2. Er worden daar twee nog verder ingekorte eigen sleepmatten      neergelegd, een sisalmat, een kunstgrasmat en een mat die ook blad verwijdert. Eind volgende week eindigt de test.

2. Leden worden opgeroepen te slepen

3. Trainers wordt gevraagd om na de laatste les met de deelnemers de banen te vegen

4. Competitie teams zullen worden geïnstrueerd dat voor de eerste wedstrijden de banen worden geveegd en dat er op wordt
toegezien dat tussendoor ook wordt geveegd

5. Er komen twee spandoeken met de oproep 'Veeg de banen' op het tennispark

6. Er komen berichten zoals deze aan de leden over de veegcampagne met de oproep het vegen/slepen ter hand te nemen.

 

Nieuwe paslezer vanaf 26 oktober 2021

Nieuwe pas en paslezer per 26 oktober

Op 26 oktober is het nieuwe toegangssysteem voor SV Kampong Tennis geïnstalleerd en in werking getreden. Alle leden ontvingen op vrijdag 22 oktober thuis per brief de nieuwe pas met een begeleidende brief waarin het hoe en waarom werd uitgelegd. Om het nieuwe systeem mogelijk te maken is nieuwe apparatuur geplaatst in de meterkast en op de twee toegangspunten die we hebben: de grote poort en de deur naar de tussenruimte met de toiletten bij baan 1.

Een aantal mensen heeft al beleefd dat het nieuwe systeem werkt. De oude paslezer is vervangen door een toetsenbordje dat ook de chip die in de nieuwe passen is verwerkt kan lezen. De pas moet voor het toetsenbordje worden gehouden ter hoogte van het getal 5 (middenin).

Het toetsenbord wordt met name gebruikt voor bijzondere toelating, zoals voor verhuur van de tennisbanen op momenten dat dat kan. Huurders kunnen straks via Tennisbooker van de KNLTB een baan boeken en afrekenen via iDeal. Zij krijgen dan een unieke code waarmee de de banen op kunnen. Het aantal verhuren is sinds begin dit jaar verdubbeld en daarvoor is dit een fraaie service.

Op enkele punten is het nieuwe systeem nog niet optimaal, maar die oneffenheden worden dezer dagen weggewerkt.

Rolluiken Tenispaviljoen sinds 29-9-2021

Rolluiken aangebracht Tennispaviljoen

Op woensdag 29 september jongstleden zijn rolluiken aangebracht op de ramen en deuren van het Tennispaviljoen. Alleen de deur met paslezer aan de kant van baan 1 is vrij van rolluik. De toiletten blijven via deze deur toegankelijk.

Aan de buitenkant in dezelfde kleur als het paviljoen (donker bruin). Rolluiken aan de binnenkant in wit.

Dat is een hele verandering want als de bar dicht is ziet het Tennispaviljoen er nu potdicht uit en dat is het dan ook.

Deze maatregel is genomen nadat er vijf maal in iets minder dan een jaar was ingebroken in ons Tennispaviljoen. De kosten van een alternatief zoals cameratoezicht met bewakingsdienst waren buiten proportie. Andere maatregelen zijn: eerder geplaatste detectielampen zijn weer verwijderd en de buitenlanpen die rondom het paviljoen zijn aangebracht en automatisch 's avonds aangingen, branden 's nachts niet meer.

 

Gebruik lichtknoppen banen niet langer toegestaan

Gebruik van de lichtknopen in het tennispaviljoen om de lampen op de banen te bedienen is vanaf vandaag niet langer toegestaan. Het bedieningspaneel wordt met een kastje met slot afgegrendeld.

Eerder is gemeld dat deze knoppen juist wel gebruikt dienden te worden om de lampen aan en uit te doen. Dat is nu niet meer nodig.

Er is een nieuw beheerssysteem geïnstalleerd met online aansturing.

Standaard gaan de lampen 45 minuten voor zonsondergang aan en om 23.00 uur uit.

Tijdens de najaarscompetitie gaan de lampen op vrijdag  om 00.30 uur uit.

Update Coronamaatregelen per 25 September 2021

Vanaf zaterdag 25 september kan er weer meer in Nederland. De 1.5 meterregel mag eindelijk los worden gelaten, maar daar heeft de overheid wel voorwaarden aan gesteld. Hieronder willen we jullie informeren over de uitwerking hiervan bij SV Kampong Tennis.

-    Zoals nu ook al het geval is, dient het Paviljoen uiterlijk om 0:00 gesloten te zijn. Dat neemt uiteraard niet weg dat de dienstdoende barmedewerker ook al eerder kan sluiten, bijvoorbeeld als het heel rustig is.
-    Voor het verblijven in het paviljoen, zowel staand als zittend, is een coronatoegangsbewijs nodig voor iedereen vanaf 13 jaar en bij personen vanaf 14 jaar dienen wij hierbij ook ID te controleren.
-    Voor gebruik van het terras is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Ook voor het afhalen van bestellingen aan de bar die worden genuttigd op het terras is geen coronatoegangsbewijs nodig.
-    Voor toegang tot de toiletten kan gebruik worden gemaakt van de zijdeuren. In dat geval is er geen coronatoegangsbewijs nodig.

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft voorlopig gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft. Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Voor meer informatie hierover verwijzen we jullie naar www.rijksoverheid.nl

Update afhangreglement en instructies voor reserveren met introducee

Na een evaluatie door het bestuur en mede op verzoek van leden is het afhangreglement aangepast op de volgende punten:
-    Voortaan is het mogelijk om tweemaal op een dag een baan te reserveren. Hier dient dan wel minimaal 4 uur tussen te zitten. In de praktijk maakt dit het dus mogelijk om bijvoorbeeld zowel in de ochtend als in de avond een baan te reserveren. Het maximaal aantal uitstaande reserveringen blijft staan op twee.
-    Tot op heden werd gecommuniceerd dat je tot 72 uur (die dagen) van tevoren kon reserveren, maar in de praktijk bleek dit 96 uur (vier dagen) te zijn. Mede vanwege feedback vanuit de leden is besloten om deze vier dagen te formaliseren in het reglement in plaats van een technische correctie naar 72 uur te maken op de website.
-    Het is vijf keer per jaar mogelijk om kosteloos een introducee mee te nemen. Tot op heden kon dit worden aangevraagd door een mail te sturen naar bestuur@kampongtennis.nl. Voortaan is dit niet langer nodig en kan deze reservering rechtstreeks gemaakt worden via het reserveringssysteem op de website. Zie ter verduidelijking het screenshot hieronder. N.B. dit werkt alleen via de website en niet via de ClubApp.De benodigde wijzigingen zijn reeds doorgevoerd op de website. Indien er vragen zijn of zich technische problemen voordoen, dan kan je het bestuur mailen via bovenstaand mailadres.

Aanpassing Afhangreglement m.b.t. Digitaal Afhangbord en online reserveren

Uit evaluatie is gebleken dat het Digitale Afhangbord, dat zich op dit moment in het Tennispaviljoen tegenover de toiletten bevindt, in de praktijk niet of nauwelijks wordt gebruikt om de reservering die mensen vooraf maken te bevestigen. Dit komt mede doordat het Digitale Afhangbord vaak niet functioneerde door een slecht bereik van de Wifi. Tot op heden was dit bevestigen van de reservering volgens het afhangreglement echter wel verplicht.

Gezien deze ontwikkeling en het feit dat het fysiek bevestigen van de reservering weinig meerwaarde biedt, heeft het bestuur besloten om per direct deze verplichting af te schaffen. Het is enkel nodig om vooraf te reserveren via de website of via de ClubApp. Het Digitale Afhangbord zal binnenkort worden verwijderd. Het klassieke (analoge) afhangbord naast Baan 4 zal blijven staan als achtervang voor het onwaarschijnlijke geval dat de digitale voorzieningen zijn uitgevallen. Het is niet meer nodig hier ook nog je reservering te bevestigen.

Tevens heeft onze websitebeheerder AllUnited het sinds deze maand mogelijk gemaakt dat leden niet meer tot na middernacht hoeven te wachten om online (via website of clubapp) een baan te kunnen reserveren. Dit is nu ook bij ons geactiveerd. Hiermee wordt als het goed is voorkomen dat leden een alarm moeten zetten om na middernacht zo snel mogelijk een baan te kunnen reserveren voor over drie dagen.

Voorbeeld hoe deze aanpassing werkt in de praktijk:

- Bij Kampong Tennis is ingesteld dat je tot 72 uur vooruit kan reserveren (3 dagen)
- Het is bijvoorbeeld woensdag 11:00. Je kan dan online een baan reserveren tot zaterdag 11:00
- Wil je toch later reserveren dan is dit niet mogelijk. Er wordt dan de tekst Niet beschikbaar getoond

Aanpassing Afhangreglement m.b.t. speelduur

In de in maart gehouden ledenpeiling kwam naar voren dat de leden die hebben gereageerd (ruim 90) meer speeltijd als belangrijkste punt van verbetering aangaven.

Het bestuur heeft besloten als volgt op deze wens in te aan:
-    Reserveringen van 08.00 tot 17.00 uur krijgen een speelduur van 1 uur. Voor zowel enkel als dubbelspel.
-    Reserveringen vanaf 17.00 uur blijven staan op 45 minuten.
De verlenging van de speelduur heeft als consequentie dat er minder reserveringen gemaakt kunnen worden. Voor de avonduren zou dat te veel reserveringen kosten en daarom is daar vooralsnog 45 minuten aangehouden.

Dit is per direct ingegaan.

AZC tennis op Kampong, 8 juni

Eerste speelronde AZC Kampong Tennis succes

Afgelopen week is een begin gemaakt met tennis met bewoners van het AZC in Oog in Al die zich daarvoor hebben opgegeven. Een mooie mijlpaal voor onze vereniging. Als onderdeel van het duurzaamheidbeleid is deze maatschappelijke activiteit na voorbereidend werk door het bestuur nu realiteit.

Vijf vrijwilligers van Kampong Tennis (Erik Zantman, Corine Geujen, Daan van Mierlo, Rens Masselink en Paul Kok) hebben op dinsdag 8 juni, woensdag 9 juni en vrijdag 11 juni in totaal bij elkaar 10 azc'ers tennis gespeeld op het tennispark aan de Laan van Maarschalkerweerd. Bij elkaar hebben 20 azc'ers zich gemeld om te komen spelen. De deelnemers zijn deze eerste keer opgehaald met de fiets of de auto. Het weer was uitstekend en de sfeer en het enthousiasme op de banen groot. Enkele deelnemers hebben eerder tennis gespeeld. Anderen deden dit voor het eerst. In de gesprekken bleek dat in de meeste landen van herkomst tennis een elitesport is.

Met de nu deelnemende vrijwilligers is afgesproken dat azc bewoners elke tweede week worden uitgenodigd om te komen tennissen op dinsdag, woensdag of vrijdag. Steeds op momenten dat er veel ruimte op het tennispark is, namelijk van 11.00 tot 13.00 uur. In het baanoverzicht staan de banen vermeld als AZC Kampong. Over enkele maanden wordt bekeken of deze opzet blijvend goed werkt en hoe het verder moet.

Nog steeds kunnen mensen zich opgeven als vrijwilligers in dit programma via bestuur@kampongtennis.nl

 

Lees meer

Ledenpeiling 2021 afgesloten

Ledenonderzoek SV Kampong Tennis 2021 afgesloten

Het Ledenonderzoek 2021 is per eind maart afgesloten. 92 leden reageerden. Veel dank aan hen voor hun bijdrage.

608 leden konden geen tijd vinden om mee te doen aan de digitale ledenpeiling na de aankondiging van de ledenpeiling op de website en via het Tennisbericht en de herinnering via het Tennisbericht.. Dat verstaan we als tevredenheid of enthousiasme,waarbij leveren van een bijdrage aan de club naast het spelen van het tennisspel niet nodig wordt gevonden.

Het bestuur bespreekt de uitkomsten in de bestuursvergadering van 8 april. Daarna volgt berichtgeving over de belangrijkste uitkomsten.

Ondertekening sponsorcontract Twelve door Paul Kok, voorzitter

Twelve en Vivara sponsoren SV Kampong Tennis

SV Kampong Tennis heeft er weer twee sponsoren bij: Twelve, brede dienstverlener voor sportclubs en Vivara, leverancier van voorzieningen voor biodiversiteit en ecobeheer.

 

Twelve verzorgde via Twelve Lighting de LED-verlichting op het tennispark en verbond daar een sponsorschap aan (5 jaar). Binnenkort verschijnt het Twelve logo als vierde sponsordoek langs de banen 1, 2 en 3. Zie ook www.twelve.eu

 

Ook met Vivara is inmiddels een sponsorovereenkomst getekend (3 jaar) en in dat kader is een doek opgehangen bij veld 3. Vivara verzorgt op het hele terrein van Kampong voorzieningen die de biodiversiteit moeten vergroten zoals nesthokjes voor mezen en spreeuwen, vleermuiskasten, insectenwanden, plantenbakken en bloemenperken. Op ons terras staat al een ‘insectenhotel’ (kleine versie van de insectenwand). Zie ook www.vivara.nl

 

Nep-reserveringen

Er komen meldingen binnen van leden over nep-reserveringen die sommige leden op touw zetten waardoor ze langer kunnen doorspelen. De nep-reserveringen staan op naam van andere leden -vriendjes of vriendinnetjes- die niet op komen dagen. Het is ook mogelijk dat op deze manier via leden, niet-leden op ons park spelen. Er zijn leden die anderen al aanspreken. Daar wordt ten onrechte als antwoord gegeven dat is afgestemd met het bestuur.

Dit gedrag is in strijd met het afhangreglement en het bestuur acht dit gedrag onfatsoenlijk en onacceptabel. Zeker gezien de drukte op het tennispark op bepaalde dagdelen.

Aangenomen wordt dat dit bericht al voldoende is om een einde te maken aan deze praktijk.

Zie dit bericht ook als een waarschuwing aan de leden die nep-reserveringen organiseren want er wordt nu wél op gelet.

Wie langer wil spelen dient te kiezen voor rustige tijden: ’s ochtends behalve op vrijdag, meestal ’s middags of op zaterdag- en zondagavond.

En wie iemand wil introduceren kan dit 5x per jaar doen zonder kosten, maar moet dat wel melden bij bestuur@kampongtennis.nl. Er wordt dan een speciale reservering in het baanoverzicht  gemaakt.

 

 

Bezwaar tegen verbreding A27

15 januari 2021 - SV Kampong heeft haar bezwaren geformuleerd tegen de verbreding van de A27 en heeft zich aangesloten bij de Vrienden van Amelisweerd in hun inzet om de verbreding van de A27 te voorkomen. Onze tennisbanen liggen al dicht bij de huidige A27, maar als deze verbreding door zou gaan wordt de bosstrook die tussen de tennisbanen en de A27 een stuk smaller en er komt een metershoge geluidswal/muur waar we dan tegenaan zouden moeten kijken. Hieronder treffen jullie de verklaring van SV Kampong tegen de verbreding van de A27:

De terechte bezwaren van de verbreding van de A27 ten koste van het landgoed Amelisweerd hebben veel aandacht gekregen. Hierdoor is wellicht onderbelicht, dat er ook aan de westzijde van het tracé nadelige gevolgen zullen zijn. Kampong is de omnisportvereniging met het grootste aantal actieve leden in Europa. Met nog enkele kleinere clubs sporten er dicht lang de snelweg ca. 7000 mensen een aantal keren per week.

Studies over de uitstoot van NO2 en fijnstof stellen ons niet gerust, al zouden deze onder de toegestane waarden blijven. De hoogste waarden zijn te verwachten aan de mond van de overkapte bak. Deze wordt juist bij de sportaccommodatie gesitueerd. Het betreft hier dus sporters, op wiens longen verontreiniging een groter nadelig effect zal hebben.

Van de strook groen tussen Kampong en de weg zal niet veel overblijven. Onder meer zullen veel oude bomen, die nu onze horizon vormen, verloren gaan. Een streep door onze rekening, omdat wij ons met de gemeente hebben voorgenomen een sportlandschap te realiseren. Groen geschilderd beton is niet iets om je op te verheugen.

Tijdens de geplande bouwfase van 4 jaar, zullen wij onacceptabel veel overlast ervaren. De geluidsoverlast van het passerende snelwegverkeer is nu al groot. De demping door het groen en de aarden wal, die er nu is, zal tijdens de bouw wegvallen. Het voorgestelde geluidsscherm, zal er pas aan het einde van de bouwfase voor in de plaats komen. Dit betekent dat er veel meer hinder zal zijn van het verkeer en bovendien van de bouwwerkzaamheden.

Verder zijn wij er niet gerust op, dat het werk geheel vanuit de bouwput kan worden verricht en men niet vanaf de rand van de bak aan het werk gaat. Dan komt men nog dichter bij ons complex en gaat nog meer natuurlijk groen verloren. 

Met de Vrienden van Amelisweerd en vele anderen in Utrecht hopen wij dat dit onzalige tracéplan niet zal worden gerealiseerd.

Het Federatiebestuur van de S V Kampong

 

 

Recycling Tennisballen!!

Eindelijk recycling Tennisballen!!

Nederland innoveert en SV Kampong Tennis doet mee: 's werelds eerste circulaire tennisbal is een feit. Oude tennisballen als grondstof voor weer nieuwe tennisballen. Renewaball is het bedrijf dat dit gaat doen met de ballen die worden ingezameld. En SV Kampong Tennis behoort tot de eerste 100 tennisclubs die hieraan meedoen! Wij maken dit mogelijk - met de andere Nederlandse tennisverenigingen als pioniers. En met ABN AMRO.

Over Renewaball

Renewaball® is een circulaire tennisbal. Een nieuw concept, een primeur van Nederlandse bodem, waarbij tennisspelers hun versleten tennisballen in een speciale Renewaball-container gooien. Maakt niet uit van welk merk.

Die container staat bij ons op het tennispark, binnen in de tussenruimte bij het digitale afhangbord. Renewaball haalt hem leeg, en gebruikt de oude tennisballen als grondstof voor nieuwe tennisballen.

Waarom doen wij mee?

Vanwege milieu en klimaat. Miljoenen tennisballen belasten het milieu sterker dan je denkt. En het is niet best dat de tennisballenindustrie zelf niets doet aan de recycling van hun eigen ballen.

Vroeger kwamen alle tennisballen uit Engeland. Tegenwoordig worden ze vrijwel uitsluitend in het Verre Oosten gemaakt, vér weg van waar wij staan te tennissen. De componenten van een tennisbal komen ook nog eens van over de hele wereld: De componenten hebben al zo'n 80.000 km gereisd voor ze als tennisbal uit de verpakking komen. Dan is er heel wat scheepsdiesel, kerosine verbrand en is er heel wat CO2 aangemaakt.

Slijtage van een tennisbal is niets anders dan een spoor van duizenden plastic microdeeltjes dat de polyester/nylon viltlaag trekt, bij elke klap. De bal wordt kaal, die deeltjes eindigen in de bodem of in de plastic soep.

Een enkele tennisbal eindigt op een trekhaak of in de bek van een hond. Maar écht recyclen lukte nooit: het rubber en het vilt waren praktisch niet te scheiden. En daarom eindigt nog altijd zo'n 97% van de tennisballen op de vuilnishoop - en vergaan doen ze niet. Of in de vuilverbranding. Onder de viltlaag zit zwart rubber. Brandend zwart rubber is vanuit milieuperspectief gezien niet fijn.

Het zijn er niet weinig ook. We verbruiken er in Nederland alleen al zo'n 5,5 miljoen per jaar. Het US open draait er in zijn eentje 95.000 ballen doorheen, Wimbledon 54.000, Roland Garros 65.000. Per toernooi.

Tennisballen vormen dus een serieus milieuprobleem. Dat moet anders.

Tijd dus om oude tennisballen te hergebruiken en er nieuwe van te maken. Dat is waarom die inzamelcontainer op onze vereniging staat.  

Wat kost dat onze vereniging eigenlijk?

Niets. ABN AMRO neemt de kosten van de eerste 100 inzamelcontainers op zich, inclusief het ledigen ervan. En die van ons is één van die 100. Tot 2023. Dat doet de bank omdat men duurzaamheid in de tennissport graag ondersteunt. Daarom maakt ABN AMRO het inzamelen en ophalen van tennisballen, en daarmee in feite de circulaire tennisbal, mogelijk.

Wij komen als vereniging op een nette, veel minder milieubelastende manier van onze tennisballen af. Wel hebben we afgesproken echt alleen tennis- en eventueel padelballen in de container te gooien, echt niets anders.

 Die Renewaball, wat is dat voor een bal?

Renewaball is een circulaire tennisbal. Op druk en net zo goed als andere merkballen. Met een biologische viltlaag van schapenwol en een beetje katoen. Dat is sinds de vroege jaren '60 van de vorige eeuw niet meer gedaan. Ook met dat bio-vilt sla je een spoor van microdeeltjes - maar die zijn gewoon afbreekbaar. Die wol komt niet uit Nieuw-Zeeland maar gewoon hier uit Europa.

 Renewaball zit met 3 verpakt in een recyclebare (PET, aluminium, PE, FSC-papier) drukverpakking. We maken hem hier in Europa, met als grondstof gebruikte tennisballen - ook van hier uit de buurt, te beginnen uit Nederland. Sterker nog: te beginnen bij onze vereniging. 

Renewaball heeft een manier ontwikkeld om die oude ballen 'schoon' te scheiden in rubber en nylon-/polyestervilt. Een voorwaarde voor een circulaire tennisbal - anders kan het niet. Van het rubber worden overigens ook andere dingen gemaakt, zoals sportvloeren.

 Voor wie is de Renewaball gemaakt?

Voor tennissers die hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om plastic soep en klimaatverandering. En daarmee de UN Sustainable Development Goals 12, 13 en 14 een stukje dichterbij brengen. Maar die wel graag met een goede en betaalbare bal willen blijven tennissen.

Voor verenigingen als de onze, die graag een maatschappelijk steentje bijdragen, door ervoor te zorgen dat onze ballen niet meer op de vuilnishoop terechtkomen, of in de verbrandingsoven. Daarom staat er bij ons een Renewaball-inzamelcontainer voor het terughalen van gebruikte ballen, van alle merken.

Kan ik dan ook spelen met die Renewaball?

Ja. Renewaball is een circulaire bal en als je de cirkel écht wilt sluiten, gooi je je oude ballen niet alleen in de Renewaball-inzamelcontainer maar speel je ook met Renewaball!

Bestellen kan op www.renewaball.com.

Bal op druk, per 3 stuks verpakt in een recyclebare drukverpakking € 11,25* incl btw. excl verzendkosten.

In de maanden januari - februari 2021 voor de introductieprijs van € 10,00! Prijzen onder voorbehoud.

 

 

 

 

 

 

De 4 Trainers vlnr: Hein Halfschepel, Ron van der Kroon, DSteven Pheifer en Eric Bink

Spotlight Trainers

Onlangs reikte het Bestuur aan onze vier trainers (op de foto vlnr: Hein Halfschepel, Ron van der Kroon, Steven Pheifer en Eric Bink) een trainingspak uit de webshop van Kampong Tennis uit, als dank voor hun inzet voor de tennislessen die zo gretig aftrek vinden bij onze vereniging. De tennislessen die elke doordeweekse dag en op een enkele keer in de weekeinden plaatsvinden krijgen aanhoudend een hoge waardering van de deelnemers. En dat leidt tot een grote toeloop. Ron van der Kroon is reeds lange tijd de zeer betrokken hoofdtrainer bij ons.

Begin september was de toeloop voor de tennislessen dusdanig groot dat het lesschema werd aangepast; de lessen duren sindsdien geen 60 minuten, maar 50 minuten en er wordt langer op een avond lesgegeven, tot na 22.30 uur.Van de ruim 700 leden van Kampong Tennis nemen er ongeveer 400 les, zowel jeugd als senior leden.

Sinds deze zomer is Steven Pheifer toegetreden tot het team van trainers nadat hij zijn KNLTB diploma had behaald. Dat leverde extra capaciteit op. Met name de zomerleden hebben daar goed gebruik van kunnen maken en dat leverde een mooie start op voor Steven. En zijn lessen droegen ook weer bij aan enthousiasme onder de (zomer)leden die les namen.

SV Kampong Tennis faciliteert de tennislessen door de helft van het aantal banen op doordeweekse avonden ter beschikking te stellen. De trainers organiseren de trainingen en brengen die zelf in rekening aan de deelnemers. Dat gaat in periodes van vier maanden.

Overigens: wil je ook zo'n trainingspak of andere up-to-date tenniskleding? Kijk op onze webshop: https://clubs.reeceaustralia.com/nl/tv-kampong/clubcollectie

Tenniskleding SV Kampong Tennis via de webshop

Kampong Tennis kleding met 20% korting

Onze webshop met tenniskleding van SV Kampong Tennis is live en open! Daar het SV Kampong Tennis tenue aanschaffen, tegen 20% korting. Je komt in de webshop via de link in de ClubApp of via de knop Webshop onder ''Snel naar..' op de homepage of klik hier

Onze tenniskleding is van het merk Reece, wel bekend op Kampong. Er is ook een fysieke winkel in het centrum van de stad bij betrokken: IntersportTwinsport op de hoek van de Oudegracht en de Potterstraat. Daar kan de gekochte kleding worden opgehaald. IntersportTwinsport is tevens sponsor van SV Kampong Tennis geworden. Wij zijn hen zeer dankbaar voor deze samenwerking en we zijn verheugd dat het zo goed is ingericht.

Kampong Tennis heeft een eigen selectie van kleding gemaakt. In principe een blauw tennis shirt en een witte broek voor de heren en een wit shirt en een blauwe skort voor de dames. Je vindt er ook lange tennisbroeken en trainingsjack, hoody etcetera.

De gang van zaken is als volgt:

1. Selecteer het item of de items die je wilt aanschaffen

2. Betaal digitaal via iDeal

3. Haal je spullen af in de winkel van Intersport Twinsport op de hoek van de Oudegracht en de Potterstraat.

Met name competitieteams worden opgeroepen hun wedstrijden in de kleding van Kampong Tennis te spelen.

Intersport App

Onze partner voor de webshop en tevens sponsor, Twinsport Intersport, kent een eigen Intersport-App die de VIP-App wordt genoemd. Je beslist zelf of je deze app wilt gebruiken.

Veel van onze leden zijn al VIP-app user bij IntersportTwinsport en hebben de IntersportTwinsport- App al gedownload. Maar ook nog een flink aantal niet. IntersportTwinsport gaat voor alle leden van de vereniging regelmatig een actie voor tennis lanceren.  Daarvoor is de VIP-app nodig, maar ook een koppeling vanuit de VIP- App met Kampong Tennis.

Als je de Intersport App nog niet hebt, download die dan via de Appstore (apple gebruikers) of andere stores bij andere merken. Heb je de App, open die dan en klik op ‘Meer’ met drie puntjes daarboven. Kies dan Kampong Tennis (mogelijk staan wij nog vermeld als T.V. Kampong) en klik op ‘lid worden van deze groep’. Vul in het volgende schermpje de activatiecode in: kampong .

 

 

 

 

 

 

Lees meer

17 oktober KNLTB test tennisbewging op Kampong

Op zondag 17 oktober aanstaande van 12.00 - 15.00 uur tijdens de najaarscompetitie, gaat de KNLTB op het tennispark van SV Kampong -om precies te zijn op het veldje van de tennisoefenmuur- haar '76-app' testen. De App analiseert de tennisbeweging en met name de forehand. In samenwerking met de bouwer en KNLTB partner Kia (automobielen) wil de KNLTB testen om te kijken of ze deze App kunnen aanbieden aan een brede groep tennisliefhebbers. Tijdens de test op zondag worden bij de tennismuur individuele opnames gemaakt met aanwezigen die hebben ingestemd met deelname.

Er komen twee mensen. Eén persoon om de tennissers op het park aan te spreken en te vragen of ze willen meewerken en hun forehand laten analyseren door de App. En één persoon voor de opbouw van het analyse apparatuur, het testen van de app en een kort interviewtje met de persoon die zijn/haar slag heeft laten analyseren.

Een leuke test om aan mee te doen!