Bestuur & Commissies

Het bestuur en de vele vrijwilligers bij SV Kampong Tennis houden de club zo gezellig en mooi mogelijk voor de leden. Zonder de inzet van deze vrijwilligers waren de vele activiteiten van onze mooie club niet mogelijk. Hieronder vind je informatie over het bestuur en de verschillende commissies. Wil jij ook bijdragen aan een onderwerp waar je goed in bent? Laat het ons weten!

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
•    Paul Kok, voorzitter
•    Niels Schut, secretaris
•    Jim van Lunteren, penningmeester
•    Peter van Voornveld, bestuurslid werving en binding
•    Eline Reinders, algemeen bestuurslid

Commissies
Daarnaast bestaat SV Kampong Tennis uit verschillende commissies met enthousiaste vrijwilligers. Wil jij ook je steentje bijdragen? Laat het iemand van het bestuur of de betreffende commissie weten!


Activiteitencommissie
Jordi de Jong, Bas Alfrink, Danny Jas, Jim van Lunteren, Kim Slijkerman, Leila Palavra, Wouter Mugge, Wouter Vijge, Lieke van Schaijk, Anne Lieke van den Burg, Marc Drijver, Zita Smits

Barteam
Henk de Nijs, Arjen Huijtker, Rens Masselink, Steven Pheifer, Yvonne Cantrell, Rozemarijn van Deelen
bar@kampongtennis.nl

Clubkampioenschappencommissie
Jim van Lunteren, Anne van Heertum, Zoë van Alphen, Anne Huijgen
clubkampioenschap@kampongtennis.nl

Groencommissie
Nora de Groen, Barbara Caspers, Kees Bos

Jeugdcoördinator
Steven Pheifer

Kascommissie
Mark Kortbeek, Joep van den Eijnden

Ledenadministratie
Flip de Ronde
fronde.kampong.tennis@gmail.com

Onderhoudscommissie
Bob Dijkstra, Kees Bos, Piet Langerak, Gert van Leusden, Bert Vissers, Joost Bijl, Jules Kneepkens, Paul Kok

Opentoernooicommissie
Peter de Bie, Joost van der Gun, Monique Lesterhuis, Danny Jas, Sjoerd Broekman
opentoernooi@kampongtennis.nl

Technische commissie
Pier Siebesma, Steven Pheifer, Niels Schut, Lara Boon, Anne Lieke van den Burg
tc@kampongtennis.nl