Alcohol en bar

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 februari is het 'Bestuursreglement Alcohol en paracommerciele activiteiten vastgesteld'. Dit regelt de omgang met alcoholische dranken in onze bar in lijn met de landelijke en gemeentelijke regels. Ook is vastgelegd dat onze bar niet wordt verhuurd aan derden. Dit bestuursreglement hebben we nodig voor de Horecavergunning voor de exploitatie van onze bar.

De volledige tekst van dit Bestuursreglement staat hieronder.

Downloads:

Kampong Tennis overzicht