Aanmelden en opzeggen

Met ingang van 1 januari 2021 loopt het reguliere lidmaatschap van SV Kampong Tennis van 1 januari tot en met 31 december. Je kan bij aanmelding op het digitale formulier aangeven per wanneer je lid wilt worden.

Bij je inschrijving machtig je de vereniging om de contributie jaarlijks van je rekening af te schrijven. Als je vanaf september lid wordt, betaal je contributie voor een half jaar. Bij inschrijving betaal je eenmalig € 30 entreekosten. Voor een zomerabonnement worden geen entreekosten in rekening gebracht.

Aanmelden en wachtlijst

Per 18 juni en daarna herhaald op 28 september 2020 heeft het bestuur besloten tot een ledenstop en een wachtlijst vanwege de stormachtige groei van het ledental (+200 in de zomer).  Zodra er weer ruimte komt door opzeggingen worden leden op de wachtlijst benaderd door de ledenadministratie.

Je kan je aanmelden via het digitale aanmeldformulier onder 'Lid worden', het tweede onderwerp onder de menuknop Aanmelden en opzeggen.

Goede foto uploaden!!

Je dient ook een goed gelijkende (pas)foto waarop je zichtbaar bent te uploaden in het digitale aanmeldingsformulier. Onze ledenadministratie krijgt toch te veel foto'bagger' binnen en dan loopt de aanmelding vast. Dus voorkom dat en stuur een goed gelijkende foto waarop je goed zichtbaar bent.

Zie ook het Contributiereglement voor meer informatie.

Pasfoto-vervangservice

Als je de foto op je KNLTB-pas wil vervangen, moet je zorgen dat de ledenadministratie vóór 10 januari een nieuwe pasfoto van je heeft. Wij zorgen er dan voor dat de KNLTB deze nieuwe foto op je pas plaatst.

Beëindigen van een lidmaatschap
Je bent lid totdat je zelf je lidmaatschap opzegt. Je dient voor 1 december van het laatste jaar dat je lid bent je lidmaatschap op te zeggen, anders wordt je lidmaatschap automatisch verlengd per 1 april van het jaar daarop (start nieuw tennisseizoen).

Wanneer je je lidmaatschap wilt opzeggen, dien je dit vóór 1 december van enig verenigingsjaar schriftelijk aan de ledenadministratie kenbaar te maken (per post: Kampong Tennis Ledenadministratie, Montrealdreef 12, 3564 KZ Utrecht of per e-mail aan: ledenadministratie@kampongtennis.nl .

Bij het beëindigen van een lidmaatschap wordt een (schriftelijke) bevestiging door de ledenadministratie verzonden. Deze bevestiging is het bewijs van beëindiging van je lidmaatschap. Bewaar deze dus goed. 

Zie ook het Contributiereglement over opzeggen.

Downloads:

Lid worden Overzicht