Aanmelden en opzeggen

Het reguliere lidmaatschap loopt van 1 april tot en met 31 maart en kan op 1 april of 1 september ingaan. Je kan bij aanmelding op het digitale formulier aangeven per wanneer je lid wilt worden. Per 2019 biedt Kampong Tennis ook een zomerabonnement aan voor de maanden juni, juli en augustus. Het lidmaatschap voor dit abonnement vangt aan op 1 juni. De bijbehorende pas kan ook pas vanaf 1 juni worden gebruikt en is na 31 augustus niet meer bruikbaar. Het zomerabonnement staat nader vermeld in het contributiereglement (zie link hieronder).

Bij je inschrijving machtig je de vereniging om de contributie jaarlijks van je rekening af te schrijven. Als je vanaf september lid wordt, betaal je contributie voor een half jaar. Bij inschrijving betaal je eenmalig € 30 entreekosten. Voor een zomerabonnement worden geen entreekosten in rekening gebracht.

Aanmelden

Je kan je aanmelden via het digitale aanmeldformulier onder 'Lid worden', het tweede onderwerp onder de menuknop Aanmelden en opzeggen.

Goede foto uploaden!!

Je dient ook een goed gelijkende (pas)foto waarop je zichtbaar bent te uploaden in het digitale aanmeldingsformulier. Onze ledenadministratie krijgt toch te veel foto'bagger' binnen en dan loopt de aanmelding vast. Dus voorkom dat en stuur een goed gelijkende foto waarop je goed zichtbaar bent.

Zie ook het Contributiereglement voor meer informatie.

Pasfoto-vervangservice

Als je de foto op je KNLTB-pas wil vervangen, moet je zorgen dat de ledenadministratie vóór 10 januari een nieuwe pasfoto van je heeft. Wij zorgen er dan voor dat de KNLTB deze nieuwe foto op je pas plaatst.

Beëindigen van een lidmaatschap
Je bent lid totdat je zelf je lidmaatschap opzegt. Je dient voor 1 december van het laatste jaar dat je lid bent je lidmaatschap op te zeggen, anders wordt je lidmaatschap automatisch verlengd per 1 april van het jaar daarop (start nieuw tennisseizoen).

Wanneer je je lidmaatschap wilt opzeggen, dien je dit vóór 1 december van enig verenigingsjaar schriftelijk aan de ledenadministratie kenbaar te maken (per post: Kampong Tennis Ledenadministratie, Montrealdreef 12, 3564 KZ Utrecht of per e-mail aan: ledenadministratie@kampongtennis.nl .

Bij het beëindigen van een lidmaatschap wordt een (schriftelijke) bevestiging door de ledenadministratie verzonden. Deze bevestiging is het bewijs van beëindiging van je lidmaatschap. Bewaar deze dus goed. 

Zie ook het Contributiereglement over opzeggen.

Downloads:

Lid worden overzicht