Reserverings/ Afhangreglement

Reserverings/ Afhangreglement 2020

1. Het afhangen geschiedt online via de website www.kampongtennis.nl na inloggen of via de ClubApp.  Het digitale afhangbord in het Tennispaviljoen bevindt zich tegenover de toiletten. Deze ruimte is toegankelijk met de tennispas via de deur aan de kant van de banen 1, 2 en 3. 

Ten tijde van de maatregelen tegen het Coronavirus in maart, april en mei 2020 is ingesteld dat alle leden vooraf online gereserveerd moeten hebben voordat ze naar het Tennispark komen. Dat is daarna gehandhaafd.

2. De speeltijd voor 2 leden is 45 minuten, en voor 3 of 4 leden is dit ook 45 minuten. Alleen (1 persoon) afhangen is in het systeem niet mogelijk.

3. Men kan per persoon 1x per dag reserveren. Dat kan elke dag van de week, maar tot drie dagen vooruit.

4. Leden kunnen maximaal twee online reserveringen maken. Bijvoorbeeld 1 voor vandaag en 1 voor morgen of overmorgen. Als dit tweemaal is gedaan, moet worden gewacht tot er eentje voorbij is.

5. Het reserveren en bevestigen is altijd verplicht en strikt persoonlijk. Dit houdt in dat iemand die een baan reserveert zelf aanwezig moet zijn op het complex op het tijdstip van de reservering en ook bij aankomst de reservering moet bevestigen op het digitale afhangbord in het Tennispaviljoen.

6. Tenniskleding en tennisschoenen zijn verplicht.

7.  Kampong beschikt over een digitaal afhangbord en een klassiek afhangbord buiten, op het terras bij veld 4.

8. Leden die hun reservering hebben bevestigd via het digitale bord, moeten ook hun pas in het klassieke afhangbord buiten plaatsen. Dit bord is enerzijds een alternatief bij het niet functioneren van het digitale bord, maar anderzijds ook een middel ter bestrijding van het zwarttennissen.

Huren van een baan

Baanhuur is mogelijk voor niet-leden, uitsluitend tijdens de openingstijden van de bar en uitsluitend als er voldoende banen vrij zijn. De baanhuur bedraagt 20 euro per uur per baan en moet contant worden afgerekend met het barpersoneel. Voor baanhuur kan een e-mail worden gestuurd naar bestuur@kampongtennis.nl.

Afhangbord Overzicht