Afhangreglement

Afhangreglement 2018

1. Het afhangen geschiedt online via de website www.kampongtennis.nl na inloggen of via de ClubApp en in het digitale afhangsysteem in het Tennispaviljoen tegenover de toiletten. Deze ruimte is toegankelijk met de tennispas via de deur aan de kant van de banen 1, 2 en 3. 

Ten tijde van de maatregelen tegen het Coronavirus in maart, april en mei 2020 is ingesteld dat alle leden vooraf online gereserveerd moeten hebben voordat ze naar het Tennispark komen. Dat is daarna gehandhaafd.

2. De speeltijd voor 2 leden is  45 minuten, en voor 3 of 4 leden is dit  45 minuten. Alleen afhangen is in het systeem niet mogelijk.

3. Het afhangen is altijd verplicht en strikt persoonlijk. Dit houdt in dat iemand die een baan reserveert zelf aanwezig moet zijn op het complex op het tijdstip van afhangen.

4. Het afhangbord in het Tennispaviljoen geeft aan welke baan het eerste vrij komt.  Het is ook mogelijk een voorkeursbaan te kiezen. 

5. Beperkingen en voorrangsregels: Ochtendleden mogen alleen tennissen van maandag t/m vrijdag van 8.00–14.00 uur. Junioren hebben op woensdag van 13.00 -18.00 uur voorrang op senioren.

6. Tenniskleding en tennisschoenen zijn verplicht

7. Deze regels kennen gelijke rechten en plichten toe aan ieder lid. Laat u verder in de eerste plaats leiden door sportiviteit en redelijkheid. Indien zich onverhoopt problemen voordoen, beslist het tennisbestuur.

8.  Kampong beschikt over een digitaal afhangbord en een klassiek afhangbord buiten, bij veld 4.

9. Leden die hebben afgehangen via het digitale bord, moeten ook hun pas in het klassieke afhangbord buiten plaatsen. Dit bord is enerzijds een alternatief bij het niet functioneren van het digitale bord, maar anderzijds ook een middel ter bestrijding van het zwarttennissen.

 

Huren van een baan

 

Baanhuur is mogelijk voor niet-leden, uitsluitend tijdens de openingstijden van de bar en uitsluitend als er voldoende banen vrij zijn. De baanhuur bedraagt 20 euro per uur per baan en moet contant worden afgerekend met het barpersoneel.