Baanreglement

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2021 is het Baanreglement SV Kampong Tennis vastgesteld. Een reglement dat volgens Artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement onderdeel vormt van de reglementen van SV Kampong Tennis, maar tot dan toe nog niet was vastgesteld door de ALV.

In dit reglement zijn reeds bestaande regels over reserveren en afhangen en het gebruik van de banen opgenomen, alsmede gedragsregels vastgelegd over de omgang met het tennispark en elkaar welke voor de meeste leden reeds grotendeels vanzelfsprekend zullen zijn.

De volledige tekst van dit Baanreglement is hieronder te downloaden.

Conform dit reglement kunnen wijzigingen gemaakt worden per bestuursbesluit. Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit reglement kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuur@kampongtennis.nl

 

Downloads:

Afhangbord Overzicht