Nieuwe sisalmatten om banen te vegen

Er is mooie voortuitgang geboekt in het slepen van de banen:

1. Er wordt veel meer gesleept

2. De test met diverse sleepmatten heeft uitgewezen dat de sisalmatten het beste sleepresultaat opleveren en goed hanteerbaar zijn, niet te zwaar in het slepen.

Er zijn nu 8 sisalsleepmatten op de banen:

- 2 voor de banen 1 en 2

- 2 voor baan 3

- 4 voor de banen 4, 5 en 6.

Dus niet voor elke baan twee sleepmatten.

Op de banen 4, 5 en 6 moeten de matten steeds aan beide kanten tussen de banen neergelegd worden bij het het hek.

 

 

 

En wel als volgt:

1. Vanaf vrijdag 5 november gaan we vier verschillende sleepmatten voor de banen testen op de banen 1 en 2. Er worden daar twee nog verder ingekorte eigen sleepmatten      neergelegd, een sisalmat, een kunstgrasmat en een mat die ook blad verwijdert. Eind volgende week eindigt de test.

2. Leden worden opgeroepen te slepen

3. Trainers wordt gevraagd om na de laatste les met de deelnemers de banen te vegen

4. Competitie teams zullen worden geïnstrueerd dat voor de eerste wedstrijden de banen worden geveegd en dat er op wordt
toegezien dat tussendoor ook wordt geveegd

5. Er komen twee spandoeken met de oproep 'Veeg de banen' op het tennispark

6. Er komen berichten zoals deze aan de leden over de veegcampagne met de oproep het vegen/slepen ter hand te nemen.

 

Clubnieuws Overzicht