Update afhangreglement en instructies voor reserveren met introducee

Na een evaluatie door het bestuur en mede op verzoek van leden is het afhangreglement aangepast op de volgende punten:
-    Voortaan is het mogelijk om tweemaal op een dag een baan te reserveren. Hier dient dan wel minimaal 4 uur tussen te zitten. In de praktijk maakt dit het dus mogelijk om bijvoorbeeld zowel in de ochtend als in de avond een baan te reserveren. Het maximaal aantal uitstaande reserveringen blijft staan op twee.
-    Tot op heden werd gecommuniceerd dat je tot 72 uur (die dagen) van tevoren kon reserveren, maar in de praktijk bleek dit 96 uur (vier dagen) te zijn. Mede vanwege feedback vanuit de leden is besloten om deze vier dagen te formaliseren in het reglement in plaats van een technische correctie naar 72 uur te maken op de website.
-    Het is vijf keer per jaar mogelijk om kosteloos een introducee mee te nemen. Tot op heden kon dit worden aangevraagd door een mail te sturen naar bestuur@kampongtennis.nl. Voortaan is dit niet langer nodig en kan deze reservering rechtstreeks gemaakt worden via het reserveringssysteem op de website. Zie ter verduidelijking het screenshot hieronder. N.B. dit werkt alleen via de website en niet via de ClubApp.De benodigde wijzigingen zijn reeds doorgevoerd op de website. Indien er vragen zijn of zich technische problemen voordoen, dan kan je het bestuur mailen via bovenstaand mailadres.

Clubnieuws Overzicht