Aanpassing Afhangreglement m.b.t. Digitaal Afhangbord en online reserveren

Uit evaluatie is gebleken dat het Digitale Afhangbord, dat zich op dit moment in het Tennispaviljoen tegenover de toiletten bevindt, in de praktijk niet of nauwelijks wordt gebruikt om de reservering die mensen vooraf maken te bevestigen. Dit komt mede doordat het Digitale Afhangbord vaak niet functioneerde door een slecht bereik van de Wifi. Tot op heden was dit bevestigen van de reservering volgens het afhangreglement echter wel verplicht.

Gezien deze ontwikkeling en het feit dat het fysiek bevestigen van de reservering weinig meerwaarde biedt, heeft het bestuur besloten om per direct deze verplichting af te schaffen. Het is enkel nodig om vooraf te reserveren via de website of via de ClubApp. Het Digitale Afhangbord zal binnenkort worden verwijderd. Het klassieke (analoge) afhangbord naast Baan 4 zal blijven staan als achtervang voor het onwaarschijnlijke geval dat de digitale voorzieningen zijn uitgevallen. Het is niet meer nodig hier ook nog je reservering te bevestigen.

Tevens heeft onze websitebeheerder AllUnited het sinds deze maand mogelijk gemaakt dat leden niet meer tot na middernacht hoeven te wachten om online (via website of clubapp) een baan te kunnen reserveren. Dit is nu ook bij ons geactiveerd. Hiermee wordt als het goed is voorkomen dat leden een alarm moeten zetten om na middernacht zo snel mogelijk een baan te kunnen reserveren voor over drie dagen.

Voorbeeld hoe deze aanpassing werkt in de praktijk:

- Bij Kampong Tennis is ingesteld dat je tot 72 uur vooruit kan reserveren (3 dagen)
- Het is bijvoorbeeld woensdag 11:00. Je kan dan online een baan reserveren tot zaterdag 11:00
- Wil je toch later reserveren dan is dit niet mogelijk. Er wordt dan de tekst Niet beschikbaar getoond

Clubnieuws Overzicht