Ledenpeiling 2021 afgesloten

Ledenonderzoek SV Kampong Tennis 2021 afgesloten

Het Ledenonderzoek 2021 is per eind maart afgesloten. 92 leden reageerden. Veel dank aan hen voor hun bijdrage.

608 leden konden geen tijd vinden om mee te doen aan de digitale ledenpeiling na de aankondiging van de ledenpeiling op de website en via het Tennisbericht en de herinnering via het Tennisbericht.. Dat verstaan we als tevredenheid of enthousiasme,waarbij leveren van een bijdrage aan de club naast het spelen van het tennisspel niet nodig wordt gevonden.

Het bestuur bespreekt de uitkomsten in de bestuursvergadering van 8 april. Daarna volgt berichtgeving over de belangrijkste uitkomsten.

Clubnieuws Overzicht