Bezwaar tegen verbreding A27

15 januari 2021 - SV Kampong heeft haar bezwaren geformuleerd tegen de verbreding van de A27 en heeft zich aangesloten bij de Vrienden van Amelisweerd in hun inzet om de verbreding van de A27 te voorkomen. Onze tennisbanen liggen al dicht bij de huidige A27, maar als deze verbreding door zou gaan wordt de bosstrook die tussen de tennisbanen en de A27 een stuk smaller en er komt een metershoge geluidswal/muur waar we dan tegenaan zouden moeten kijken. Hieronder treffen jullie de verklaring van SV Kampong tegen de verbreding van de A27:

De terechte bezwaren van de verbreding van de A27 ten koste van het landgoed Amelisweerd hebben veel aandacht gekregen. Hierdoor is wellicht onderbelicht, dat er ook aan de westzijde van het tracé nadelige gevolgen zullen zijn. Kampong is de omnisportvereniging met het grootste aantal actieve leden in Europa. Met nog enkele kleinere clubs sporten er dicht lang de snelweg ca. 7000 mensen een aantal keren per week.

Studies over de uitstoot van NO2 en fijnstof stellen ons niet gerust, al zouden deze onder de toegestane waarden blijven. De hoogste waarden zijn te verwachten aan de mond van de overkapte bak. Deze wordt juist bij de sportaccommodatie gesitueerd. Het betreft hier dus sporters, op wiens longen verontreiniging een groter nadelig effect zal hebben.

Van de strook groen tussen Kampong en de weg zal niet veel overblijven. Onder meer zullen veel oude bomen, die nu onze horizon vormen, verloren gaan. Een streep door onze rekening, omdat wij ons met de gemeente hebben voorgenomen een sportlandschap te realiseren. Groen geschilderd beton is niet iets om je op te verheugen.

Tijdens de geplande bouwfase van 4 jaar, zullen wij onacceptabel veel overlast ervaren. De geluidsoverlast van het passerende snelwegverkeer is nu al groot. De demping door het groen en de aarden wal, die er nu is, zal tijdens de bouw wegvallen. Het voorgestelde geluidsscherm, zal er pas aan het einde van de bouwfase voor in de plaats komen. Dit betekent dat er veel meer hinder zal zijn van het verkeer en bovendien van de bouwwerkzaamheden.

Verder zijn wij er niet gerust op, dat het werk geheel vanuit de bouwput kan worden verricht en men niet vanaf de rand van de bak aan het werk gaat. Dan komt men nog dichter bij ons complex en gaat nog meer natuurlijk groen verloren. 

Met de Vrienden van Amelisweerd en vele anderen in Utrecht hopen wij dat dit onzalige tracéplan niet zal worden gerealiseerd.

Het Federatiebestuur van de S V Kampong

 

 

Clubnieuws Overzicht