Uitnodiging eerste online ALV SV Kampong Tennis

Aanstaande donderdag 19 november vindt de eerstvolgende ALV plaats van 20.00 tot 21.30 uur. Dit wordt de eerste online ALV van SV Kampong Tennis, online via Zoom inlog codes.

Vergaderstukken op website
De vergaderstukken zijn - na ingelogd te zijn - sinds dinsdag 10 november 13.00 uur-  te vinden op www.kampongtennis.nl  onder de knop SV Kampong Tennis, Organisatie (zie instructie onderaan).

Tijdens de online vergadering kunnen leden vragen stellen, maar leden die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen tot maandag 16 november hun vragen per e-mail sturen naar bestuur@kampongtennis.nl . De antwoorden op deze vragen worden weergegeven tijdens de ALV of op de website (na inlog).

Agenda van de ALV luidt als volgt

1.     Opening en vaststellen agenda

2.     Mededelingen

3.     Nieuw Hoofdstuk Digitale ALV in Huishoudelijk reglement, art 17          (bijlage HHR)

4.     Afscheid Irene van Ophem secretaris bestuur SV Kampong Tennis

5.     Voordracht Niels Schut als secretaris bestuur SV Kampong Tennis

6.     Vaststellen concept verslag ALV van 12 maart 2020                                   (bijlage)

7.     Vaststellen beleid bestuur SV Kampong Tennis 2021-2024                         (bijlage)

8.     Aanpassing en vaststelling Huishoudelijk Reglement inzake

      -Investeringen: artikel 4 met uitbreiding lid 6 t/m 9                                        (bijlage HHR)

      -Vertrouwenspersoon: artikel 3, 7 en 13                                                          (bijlage HHR)

9.     Aanpassing en vaststelling Tuchtreglement: artikel 7 en 8                           (bijlage notitie)

10.  Begroting 2021                                                                                            (bijlage begroting)

         a)     Toelichting penningmeester

         b)     Vaststellen

11.  W.v.t.t.k en Rondvraag

12.  Sluiting

De bijlagen zijn te vinden op de website www.kampongtenis.nl via de volgende stappen: op de homepage op de bovenste balk rechtsboven klikken op het hoofdje. Vervolgens jouw persoonlijke inloggegevens invullen. Dan via Menu (rechtsonder de foto) naar het eerste item SV Kampong Tennis, hierop klikken en klikken op Organisatie. Hier staan de vergaderstukken onder het kopje ALV 19 november. Daaronder ook de agenda met de Zoom inlog instructie.


Graag  uiterlijk dinsdag 17 november doorgeven of je deelneemt aan de online ALV van 19 november  via  bestuur@kampongtennis.nl

 

 

 

 

Clubnieuws Overzicht