Ledenstop

De prachtige groei van onze vereniging (waar we heel blij mee zijn!!) tot inmiddels opnieuw 700 leden heeft ook een nadeel, namelijk dat we gedwongen worden om een ledenstop te moeten instellen om de druk op de banen voor alle activiteiten onder controle te houden. Daarom is op 18 juni en daarna nog eens op 28 september 2020 een ledenstop ingesteld.

Wie zich nu wil inschrijven komt op een wachtlijst. De ledenadministratie geeft in eerste instantie aan de mensen op de wachtlijst aan aan wanneer er weer mensen kunnen lid worden in volgorde van aanmelding.

Het huidige verenigingsseizoen loopt af op 31 december. Wie wil (moet) opzeggen moet dat doen voor 1 december van dit jaar. In januari 2021 ontstaat zodoende weer ruimte voor nieuwe leden.

Clubnieuws Overzicht