26 april update Corona: jeugd gaat weer trainen vanaf 29 april

Eerste tennisles jeugd op 29 april 2020 na Corona Lock down !!!

Afgelopen dinsdag 21 april heeft de regering meer bekendgemaakt over de maatregelen die zijn getroffen in de strijd tegen het coronavirus.

Voor de sport is in deze maatregelen een versoepeling toegepast en die is als volgt geformuleerd:

  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Hervatting trainingen jeugd vanaf woensdag 29 april (zie foto hiernaast van de eerste les om 16.00 uur met 5 jeugdleden die keurig op tijd waren!!)

Dat is een mooie verruiming die tot gevolg heeft dat we de trainingen voor de jeugd met ingang van 29 april weer kunnen hervatten. Normaliter wordt in de vakantie geen tennisles gegeven, maar dit jaar in de meivakanties wel. Dat betekent dat onze ruim 140 jeugd leden op de hun vertrouwde tijden weer hun training gaan krijgen van Ron van der Kroon. De regels die gelden in de strijd tegen het coronavirus zullen ook op het Tennispark worden toegepast.

Er zijn buiten het weekeinde elke dag jeugdtrainingen vanaf 16.00 uur tot 19.00 uur en op woensdag van 15.00 tot 19.00 uur.

Ron van der Kroon stuurde op 25 april aan alle ouders en jeugdleden zijn bericht sturen over de opstart van de trainingen per 29 april. Van de reguliere tweede periode van trainingen tot aan de grote vakantie hebben er vier lessen niet plaatsgevonden. Ook daarop zal Ron ingaan in zijn bericht. De trainingslessen voor deze tweede periode zijn nog niet gefactureerd door Ron.

Ouders

Ouders van met name de jongere jeugd, die hun kinderen brengen, wordt gevraagd om alleen te komen, dus 1 ouder brengt en haalt de kinderen. Daarnaast dienen zij ook de gangbare regels te hanteren op het Tennispark. Het kleine hek bij P1 zal open zijn.

Nog geen trainingen en vrijspelen voor senioren

Voor de goede orde vermeldt het bestuur nog dat het senioren nog niet is toegestaan om gebruik te maken van de tennisbanen. Voor hen duurt het nog wat langer om weer vrij te kunnen spelen en weer naar hun trainingen te gaan. De netten op de velden zijn verwijderd. En het Tennispark blijft op slot na de jeugdtrainingen.

Met sportieve groet,

Bestuur SV Kampong Tennis 

Clubnieuws Overzicht