Contributie betalen

Het bestuur van SV Kampong Tennis spreekt de hoop uit dat het iedereen goed gaat en wenst iedereen sterkte in deze lastige periode van thuis blijven, afstand houden en geen tennis spelen. 

Deze weken loopt de inning van de contributie voor SV Kampong Tennis. Voor het eerst maken we daarbij gebruik van de diensten van ClubCollect. Maar tegelijkertijd hebben we -voor het eerst in het bestaan van de club- te maken met een door de overheid opgelegde sluiting van het tennispark en het Tennispaviljoen. Voor hoe lang weten we niet. Tot nu toe geldt de sluiting tot en met 28 april. Eerder heeft het bestuur 1 juni aangehouden op basis van de vorige bekendmaking van maatregelen. Die datum laten we nog even staan, maar mogelijk gaat dat meevallen en kunnen we eerder alweer spelen. Of gaat 1 juni zelfs tegenvallen en wordt het later.

Omdat er vragen komen over aspecten van de contributie geven we hieronder hoe dat zit bij ons.

1. Innen contributie

Bij SV Kampong Tennis is op dit moment de inning van de contributie van de leden aan de gang. Kosten die gedekt worden met de contributie, zoals de huur en onderhoud van het tennispark, belastingen, bar en barteam, afschrijvingen, investeringen in de aanpassing van het terras blijven namelijk doorlopen. Ook is sprake van minder inkomsten omdat de bar geen inkomsten heeft en mensen mogelijk hun lidmaatschap beëindigen in het kader van persoonlijke noodzakelijke kostenbesparingen in deze tijden. De vereniging wil lopende afspraken respecteren en vraagt de leden solidair te zijn en de contributie te betalen, om zo de continuïteit van de vereniging te waarborgen.

Veel is nog onduidelijk. We weten niet hoe lang de huidige toestand van verplichte sluiting van sportvoorzieningen gaat duren. Pas als we hieruit komen kunnen we opmaken waar we staan. Op dat moment kunnen we inventariseren hoe we elkaar verder kunnen of moeten helpen. 

2. Deels terugbetalen contributie?

In principe is een lid voor het lidmaatschap de volledige contributie verschuldigd, ook al kan er tijdelijk niet vrij getennist worden of lessen gevolgd worden. Een lid betaalt dus niet voor de afname van diensten maar betaalt puur voor het lidmaatschap zelf. 

Zoals gezegd is evenwel veel onduidelijk en weten we pas meer als de huidige beperkingen zijn opgeheven en we weer kunnen tennissen. Dan weten we waar we staan. Tegen die tijd zullen we ook met elkaar moeten bekijken of er een aparte ALV moet komen om te beslissen over een eventuele terugbetaling van contributie en andere maatregelen.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

Bestuur SV Kampong Tennis

 

 

Clubnieuws Overzicht