Besluiten en Kees Metz prijs op ALV 12 maart

Kees Bos (l) +  Bob Dijkstra krijgen Kees Metzprijs op ALV 12032020

Afgelopen donderdag 12 maart vond om 20.30 uur in het Tennispaviljoen de Algemene Leden Vergadering plaats.

Deze volgende besluiten werden genomen:

  • De jaarrekening 2019 en de begroting 2020 zijn goedgekeurd
  • Een investering van 20.000 euro in vervanging bestaande lampen door duurzame ledlampen. Daarnaast vraagt de ALV ook om zonnepanelen op het Tennispaviljoen.
  • Een investering in verbeteringen op het terras en de ruimte rond het Paviljoen. De winst die in 2019 is behaald zal hieraan worden besteed.
  • Twee leden voor de Tuchtcommissie zijn benoemd: Bert Vissers en Sylvie Banning. Voor het derde lid van deze commissie staat nog een vacature open.
  • Het huishoudelijk reglement is op een klein punt aangevuld. De bestaande praktijk dat Ereleden van SV Kampong gratis lid kunnen worden is nu in artikel 10 lid 3 van het Huishoudelijk reglement neergelegd.

Tijdens de ALV werd ook de Kees Metzprijs voor leden die zich het afgelopen jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, uitgereikt aan Bob Dijkstra en Kees Bos (zie foto). Beide heren zetten zich bijzonder in voor onze vereniging door wekelijke de banen te onderhouden als ware groundsmen. Over de staat van de banen krijgen we veel complimenten. Daarnaast komen Bob en Kees ook met regelmaat met ideeën en suggesties voor verbeteringen op het tennispark.

De stukken voor de vergadering kunnen worden geraadpleegd op de website, nadat je bent ingelogd. Ze staan onder 'Organisatie'.

 

Clubnieuws Overzicht