Stukken ALV 12 maart 2020

Hieronder treft u de volgende stukken voor de ALV van 12 maart:

  • Agenda
  • Conceptverslag extra ALV van 20 juni 2019
  • Volmacht
  • Begroting 2020
  • Afrekening 2019 (Income state)
  • Balans eind 2019
  • Toelichting Afrekening
  • Huishoudelijk Reglement met toevoeging artikel 10 lid 3 (Ereleden en gratis lidmaatschap)

Downloads:

Organisatie SV Kampong Overzicht