Sponsoring

SV Kampong Tennis biedt ook kansen voor sponsoring door bedrijven. Het tennispark langs de zes banen kent drie posities van 12  bij 2.5 meter voor de plaatsing van doeken van sponsoren; bij de velden 1, 2 en 3. De positie bij veld 1 is bezet.

Daarnaast kunnen teams worden gesponsord met tenniskleding of attributen (tas, pet).

Het privacybeleid van SV Kampong tennis staat niet toe dat derden, zoals sponsoren,  leden rechtstreeks kunnen benaderen.

Per sponsor worden afspraken gemaakt over sponsorbijdrage en wederprestatie.