Volgend jaar nieuwe wijze van innen contributie

Het bestuur van SV Kampong Tennis onderzoekt met regelmaat of bepaalde zaken binnen onze vereniging verbeterd kunnen worden. Ook het contributie innen is hierbij aan bod gekomen. Gebleken is dat we, met een andere wijze van inning van de contributie, het betaalgemak voor de leden kunnen verbeteren en tijd en kosten kunnen besparen. Om die reden gaan wij vanaf komend seizoen samenwerken met ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met contributie innen voor sportverenigingen en samenwerkt met Allunited, waarmee wij al samenwerken op gebied van de website. clubapp, ledenadministratie en financien. ClubCollect is geen incassobureau maar een ondersteunende partij die ervoor zorgt dat contributie innen makkelijker gaat. Het grootste voordeel voor de leden is het betaalgemak en de mogelijkheid tot gespreid betalen (hiervoor wordt wel een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht).

Wat gaat er veranderen?

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inning over. Via e-mail, sms en/of per post zal ClubCollect de leden betaalverzoeken sturen namens onze vereniging. Met de link in de berichten die de leden ontvangen kunnen zij naar hun persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde omgeving kan worden aangegeven op welke manier men wenst te betalen. Nieuw is dat er een keuze tussen een betaling ineens of een gespreide betaling wordt geboden. Gespreide betalingen gaan altijd middels automatische incasso, maar bij een betaling ineens heeft men de keuze tussen een betaling via automatische incasso en een betaling via iDEAL. Bij de keuze voor gespreid betalen ontvangt men altijd een aankondiging voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat iedereen altijd op de hoogte is. Op de persoonlijke betaalpagina kan men ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.

Privacy

Omdat ClubCollect u betaalverzoeken zal sturen namens de vereniging, zullen er enkele persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid, nooit worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen inzichtelijk voor de penningmeester. De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

Meer informatie?

Ga voor meer informatie over ClubCollect naar www.clubcollect.com/nl/members. Mochten er nog vragen zijn met betrekking tot de samenwerking met ClubCollect, stuur dan een bericht naar penningmeester@kampongtennis.nl . Indien er tijdens de samenwerking vragen of onduidelijkheden zijn staan zowel wij als ClubCollect hier altijd voor open.

 

 

Clubnieuws overzicht